Big Data Business Academy

Baggrund

Big Data Business Academy henvender sig til virksomheder (specielt SMV’er) i brancher, hvor der genereres meget data og hvor der er størst uudnyttede potentiale for at anvende Big Data strategisk. Projektet inddrager desuden innovative virksomheder, som lever af at arbejde med Big Data, samt eksperter fra videninstitutionerne.
Projektet er inddelt i flere faser med fokus på
  • Screening og udvælgelse af virksomheder og eksperter
  • Analyse af potentialer og barrierer
  • Virksomhedsforløb – databehandling og udvikling
  • Formidling og udvikling

Formål

Big Data Business Academy er et unikt tilbud til virksomheder, der ønsker at kickstarte deres strategiske arbejde med Big Data. Som deltager i Big Data Business Academy får virksomheden analyseret deres potentiale og derefter hjælp fra universiteter og førende eksperter til at udvikle nye løsninger, processer og forretningsmodeller på baggrund af virksomhedens data. Der vil i projektet være mulighed for at op mod 20 virksomheder kan deltage. For at deltage i Big Data Business Academy er det et vigtigt, at virksomheden ligger inde med data, som indeholder et stort uudnyttet potentiale og som er svært at realisere på egen hånd.  I forlængelse af forløbet får virksomhederne mulighed for at deltage i et efteruddannelsesforløb, som vil sikre et reelt kompetenceløft i forhold til deres viden om udnyttelse af Big Data i virksomheden. 

Projektet er finansieret af Industriens Fond med en bevilling på 7 mio. DKK.

I denne video fortæller Kenneth Cukier om, hvorfor der er brug for initiativer som Big Data Business Academy.