CITIES

Nyt strategisk forskningscenter ved DTU skal skabe IKT-løsninger til analyse, drift og udvikling af integrerede energisystemer i byer.

Baggrund

Forskningen i relation til Smart Grids og integration af vedvarendeenergi har hidtil primært været rettet mod enkeltområder, såsom elsystemet (iPower), markeder (5s) eller fjernvarme (4DH). Disse projekter indeholder vigtig, men sektoropdelt forskning i forhold til inte-gration af sol og vindenergi. Denne sektoropdelte tilgang betyder, at man overser potentialet for integration ved at betragte det samlede energisystem. Projektet udvikler nye planlægningsmodeller, som kan komme virksomheder og offentlige aktører til gode. Projektet afholder løbende åbne seminarer og workshops, som man kan deltage i. 

Formål

Projektets primære formål er at udvikle ITimplementérbare modeller og metoder for sammenkobling af de forskellige løsninger og energi-systemer (el, gas, fjernvarme og biomasse), for at skabe et videnbaseret grundlag for en betydelig reduktion i CO2emission. CITIES’ fokus er begrundet i de muligheder urbane miljøer tilbyder, samt muligheden for synergi med de mange smart city projekter. Projektet skaber fundamentet for at tænke på tværs af energidomæner.

Varighed

Januar 2014  december 2019

Projektpartnere

DTU, AAU, Energinet.dk, EMD International, HOFOR, ENFOR, Aarhus Kommune, Fjernvarme Fyn, Esbjerg Varme A/S, Østjysk Fjernvarme, Grøn Energi, DFF EDB, EAEnergianalyse, Topsoe Fuel Cell, Dansk Energi, EMT Nordic, Eurisco, Dong Energy, Frederiksund Forsyning, Syd Energi, NEAS Energy, Neogrid, ProjectZero, Dansk Industri, Rambøll, Samsung C&T  

Finansiering

Det Strategiske Forskningsråd