CLEAN Green Plan


CLEAN Green Plan understøtter udviklingen af energi- og ressourceeffektivitet i små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark.

Hent vores brochure her

Baggrund

Projektet CLEAN Green Plan, støttet af EU’s Regionalfond og Region Syddanmark, har som mål at forbedre energi- og ressourceeffektivitet i SMV’ere i Region Syddanmark ved at fremme små og mellemstore virksomheders innovation og indførelse af lav-emissionsteknologier. Dette mål opnås igennem gennemførelse af en række aktiviteter, der tilsammen skal skabe det ønskede output i form af en en grøn forretningsplan specialiseret til hver enkelt deltagende virksomhed.

Målgruppen for projektet er afgrænset til fremstillings- og detailsektorerne. Projektet har opstillet en række aktiviteter, der tilsammen skal sikre, at projektet opnår den overordnede målsætning om at effektivisere de deltagende virksomheders energi- og ressourceforbrug samtidig med at øge væksten og konkurrenceevnen i regionen. Aktiviteterne rummer tilsammen en grad af individuelle forløb såvel som kollektivt samarbejde omkring den fælles udvikling i forløbet.

CLEANs rolle er at finde og screene potentielle virksomheder og understøtte dem i at finde og italesætte de indsatsområder, hvor netop deres muligheder  for energioptimering og grøn omstilling er størst. Selve den grønne forretningsplan skal udarbejdes af en ekstern konsulent, som virksomheden selv vælger. Første fase – Screening af virksomheden – er gratis for virksomhederne at deltage i, mens hver virksomhed derefter får 50% støtte til at hyre den eksterne konsulent til udarbejdelsen af den endelige forretningsplan.

Formål

Formålet med projektet er at forbedre energi- og ressourceeffektiviteten i 250 SMV’ere i Region Syddanmark gennem udarbejdelsen af grønne forretningsplaner med fokus på energi- og ressourceeffektivitet.

Varighed

Indtil 31. maj 2020

Projektpartnere

EWII logo

Syd Energi Net logo

EnergyFyn

EnergyFyn

 

Finansiering

Projektet er finansieret af:

Region Syddanmark

EU-logo_DK_Regional_fv_jpg