Coolsweep

Projektet støtter internationale forskningsbaserede partnerskaber inden for affald-til-energi

Baggrund

Det hurtigt voksende marked for affald-til-energi giver muligheder for udvikling af fælles ressourcer på tværs af landegrænser. Coolsweep projektet søger at støtte udviklingen af forskningsbaserede partnerskaber mellem førende europæiske aktører inden for affald-til-energi.

Coolsweep projektpartnerne omfatter 5 etablerede forskningsbaserede triple-helix klynger, en klynge under udvikling, og en organisation specialiseret i klyngeanalyse. Projektet fokuserer på at udvikle et tværnationalt klyngesamarbejde inden for et nyt område af intelligent specialisering.

Formål

Det overordnede formål med projektet er at identificere mulige synergier og partnerskaber mellem offentlige og private aktører og videninstitutioner inden for feltet affald-til-energi på tværs af seks regioner i Italien, Østrig, Spanien, Letland, Norge og Danmark. På baggrund af dette har Coolsweep til formål at understøtte udviklingen af en række nye samarbejdsprojekter på tværs af de involverede europæiske regioner med fokus på udnyttelse af affald som materiale til bæredygtig energiproduktion f.eks. gennem forbrænding eller produktion af biogas eller biofuel

Coolsweep omfatter følgende generelle aktiviteter (da projektet varer mere end 3 år er alle aktiviteter ikke inkluderet):

  • Global analyse: Analyse af det globale affald-til-energi marked. Udarbejdelse af rapport på grundlag af dette.
  • Regionale analyser: Kortlægning af de 6 regioners viden og forretningsgrundlag samt politiske og juridiske rammebetingelser for affald-til-energi. Produktion af rapport på grundlag af dette.
  • Partnerskab-analyse: Identifikation og udvikling af mulige synergier og partnerskaber på bagrund af de regionale analyser.
  • Udvikling af fælles handlingsplaner: En række handlingsplaner vil blive udviklet mellem de relevante aktører på grundlag af partnerskab-analysen.
  • Internationalisering- workshops for SMV’er i partnerskabsklyngerne
  • Organisering og eksekvering af international konference om affald-til-energi

Ovennævnte generelle aktiviteter er opdelt i otte arbejdspakker. CLEAN er leder af arbejdspakke 5 og 7, som er relaterede til implementering af handlingsplaner og formidling af resultater og viden fra projektet. Dog er CLEAN også ansvarlig for aktiviteter i de øvrige arbejdspakker.

Konference

D. 21.-22. oktober afholder CLEAN konferencen “Waste-to-energy”, som også vil være afsluttende event for Coolsweep-projektet. Udover selve konferencen, vil de to dage også byde på site-visits, B2B-møder og workshops. Læs mere om selve konferencen her.

Varighed

Januar 2013- december 2015

Projektpartnere

Erhvervsstyrelsen, OREEC, Lombardy Energy Cluster, ACLIMA, ECO World Styria, Riga Technical University, Montanuniversität Loeben, CLEAN