Demonstrationsprojekter inden for jord-og grundvandsforurening i Kina

CLEAN, Region Hovedstaden, Region Midt og Danish Soil Partnership skal via demonstrationsprojekter skabe dansk-kinesiske samarbejdsaftaler for danske jord- og grundvandsrengsningsvirksomheder med henblik på oprense forurenede kinesiske grunde.

Baggrund

CLEAN skal, gennem koordinering af demonstrationsprojekter for danske jord-og grundvandsrensningsvirksomheder, hjælpe Region Hovedstaden, Region Midt og Danish Soil Partnership med at få professionaliseret og effektiviseret forretningselementet i de dansk-kinesiske samarbejdsaftaler. Dette med henblik på at sikre, at danske jord- og grundvandsvirksomheder får et udbytte af aftalerne. Region Hovestaden har siden januar 2015 haft en aftale med Jiangsu-Provinsen om et samarbejde inden for jord- og grundvandsforurening. Region Midtjylland har sammen med Danish Soil Partnership og VIA University College siden september 2015 haft en samarbejdsaftale med Sichuan-provinsen om jordforureningsområdet.

I Kina er jordforureningsproblemerne enorme. Særligt i de tæt-befolkede og svært industrialiserede kinesiske provinser, hvor udviklingen de senere år har betydet, at byerne breder sig rundt om svært forurenede industrigrunde. Kineserne står over for en kæmpe opgave med at fjerne forurening i de ’kemiske huller’, de såkaldte ’brownfields’, som industrien har efterladt, så der kan bygges boliger og etableres landbrugsjord dér, hvor virksomhederne lå.

Demonstrationsprojekterne i Jiangsu er en del af CLEANs nyopstartede China Desk Platform – læs mere her.

Formål

Målet er at modne kommercielle projekter mellem kinesiske kunder og danske virksomheder. Samtidigt skal der gennemføres konkrete demonstrationsprojekter, hvor danske virksomheder viser, hvordan de kan oprense forurenede kinesiske grunde.

Varighed

2016-2017

Projektpartnere

  • CLEAN
  • Region Midt
  • Region Hovedstaden
  • Danish Soil Partnership

Finansiering

Region Midt, Region Hovedstaden og Danish Soil Partnership

Region Hovedstaden    Region MidtDanish Soil Partnership