Eksportfremme af fjernvarmesektoren i Vestdanmark


Dette projekt giver din virksomhed mulighed for at deltage i en workshop d. 5. april i Vejle. Du kan få medsagn i anbefalinger, som gives til regionerne vedr. styrkelse af delegationsbesøg i Vestjylland med håb om at få mere ud af besøgene og flere kontrakter på eksport ad danse løsninger.

Baggrund

Danmark eksporterede i 2014 energiteknologier for 74,4 mia.kr. Fjernvarmeteknologier, -løsninger og -know-how er et af de områder, hvor Danmark har en international styrkeposition. Mange lande står over for store investeringer i at omstille deres energisystemer til vedvarende energi og gøre dem mere energieffektive. Blandt andet lancerede EU i 2015 Energiuninen, der skal bidrage til billigere, sikrere og mere bæredygtig energi i EU. Energiunionens handlingsplan omfatter bl.a. at initiativer, som skal øge energieffektiviteten i bygningsmassen, som står for ca. 40 pct. af EU’s energiforbrug. En stor del af dette energiforbrug går til opvarmning og køling. Danske fjernvarme -og køle-løsninger vurderes derfor at have potentiale til at blive et større eksportområde for Danmark.

Formål

Formålet med dette samarbejde er at øge eksporten i fjernvarmesektoren gennem udvikling af værktøjer, der kortlægger danske kompetencer, optimerer en koordineret
dansk indsats og derved skaber fundament etfor en mere effektiv og målrettet matchning af de internationale delegationers behov og danske virksomheders kompetencer og teknologier. Initiativet er en del af regionernes vækstpartnerskabsaftale med Regeringen.

I samarbejdsgruppen er der blevet udviklet 3 værktøjer:

  1. Statusnotat: en status på den nuværende metode for besøgshåndtering samt anbefalinger til bedre og mere givende besøg-
  2. Kortlægning af danske teknologileverandører og forsyninger på fjernvarme: en mere omfangsrig oversigt over de vestdanske aktører og deres kompetencer
  3. Guide til gode besøg: oplysninger om, hvordan man som teknologileverandør eller forsyning kan udføre sit besøg på bedst mulig vis og på en måde, som giver mere afkast.

Varighed

15. juni 2016 – 1. maj 2017

Projektpartnere

State of Green, DBDH, Grøn Energi, CLEAN

Finansiering

Projektet er finansieret af:
Region Nord, Region Midt og Region Syddanmark