Energy in Water ESCP

Baggrund

The Energy in Water ESCP blev grundlagt i marts 2013 som følge af en interessetilkendegivelse fra The European Cluster Platform. Projektet vil støtte skabelsen af The Energy in Water ESCP og udviklingen af en fælles internationaliserings-strategi og kortlægning af dens gennemførelse. The Energy in Water ESCP stræber mod at give næring og udnytte væksten og valorisationspotentialet for SMV’ere, som arbejder inden for vand- og energi Nexus, samt at skabe en fælles strategi for partnerskabet, der kan drive den internationale konkurrenceevne for disse europæiske virksomheder, udvikle løsninger til globale udfordringer og opkommende muligheder på markedet.

Formål

Partnerskabet vil gøre det muligt for de deltagende klynger og regioner at samle viden og innovationspotentiale gennem samarbejde og gensidig læring, både tvær-sektorielt og trans-nationalt.

De danske SMV’ere vil opnå adgang til at arbejde internationalt med europæiske partnere med komplementære teknologier på specifikke Energy in Water-projekter.

Varighed

Februar 2016 – Februar 2018.

Projektpartnere

Water Cluster, Avaesen, CD2E, Water Alliance, Zinnae og EA ECO.