Etablering af nationalt plastsorteringsanlæg via udbud

CLEAN fører nøgleinteressenter sammen om at bygge et avanceret plastsorteringsanlæg gennem en innovativ udbudsproces.

Baggrund

På trods af den politiske bevågenhed og store forretningsmæssige potentialer i sortering og genanvendelse af affaldsplast, er genanvendelse af plast kun udbredt i begrænset omfang i dag. Der vurderes at være samlet ca. 440.500 ton plastaffald i Danmark om året. Af disse forbrændes ca. 310.000 tons, mens ca. 131.500 tons sendes til udlandet til oparbejdning og videresalg. Kun omkring 3% af affaldsplasten fra husholdninger og 40% fra industriaffald bliver sorteret og genbrugt.

Formålet med projektet er at skabe et marked for plastgenanvendelse, så det ikke er nødvendigt at sende den danske plast til udlandet. Projektet bygger videre på anbefalingerne fra en Innovationsplatform om Plast, som CLEAN gennemførte i 2013 med deltagelse fra mere end 100 danske plastvirksomheder og videnaktører på området. Anders Eldrup var formand for platformen.

Konklusionerne herfra var klare. Det blev vurderet, at der er et interessant forretningspotentiale for danske virksomheder med et best-of-art plastsorterings- og oparbejdningsanlæg. Udfordringerne er bl.a. at der mangler et samlet udbud af tilstrækkelig mængder plast fra husholdninger og sammenlignelig erhvervsplast samt manglende sikkerhed for afsætningen af det oparbejdede returplast.

Formål

CLEAN har taget initiativ til at udvikle et innovativt udbud i samarbejde med andre offentlige interessenter. Udbuddet har til sigte at udvikle et best-of-art plastsorterings- og oparbejdningsanlæg på Sjælland. Vigtige krav til dette anlæg er, at det skal højne nuværende standarder, således at genbrugsplast kan blive genanvendt til en pris, kvalitet og mængde, der er attraktiv for virksomheder, som anvender genbrugsplast i deres produktion.

CLEAN er efter intensive undersøgelser kommet frem til to primære årsager til ovenstående mangel. For det første er potentielle investorer tilbageholdende grundet usikkerhed om, hvorvidt der er tilstrækkelige mængder affaldsplast at sortere. For det andet er der ikke tilstrækkeligt incitament til at sortere affald for lokale myndigheder og interessenter i offentlig renovation. Disse årsager danner tilsammen en fastlåst situation, hvor CLEAN med vores triple helix-tilgang har en nøglerolle i løsningen af problemet.

Status

Den 30. januar 2017 offentliggjorde CLEAN og Københavns Kommune et nyt innovativt udbud: Innovative plastic sorting and reprocessing solution.

CLEAN har samlet 16 ordregivere bestående af affaldsselskaber, kommuner og Region Hovedstaden.

Udbuddet er nu i det prækvalifikationsfase. I prækvalifikationen kan virksomheder med forskellige kompetencer danne konsortier for at opnå den bedste løsning til et kommende anlæg til sortering og oparbejdning af plast.

 

Næste skridt

Prækvalifikationsfasen løber fra den 30. januar 2017, og deadline for ansøgning om er den 18. april 2017. Efter prækvalifikationen vil projektgruppen og ordregiverkredsen afgøre, hvilke konsortier der vil blive godkendt og deltage i udbudsprocessen.

Den 13. marts 2017 afholdes informationsmøde for interesserede virksomheder om udbudsmaterialet. Læs invitationen og bekræft deltagelse her: http://cleancluster.dk/wp-content/uploads/2016/09/Invitation-Information-meeting-March-13-2017.pdf

Varighed

2014-2018

Projektpartnere

Markedsmodningsfonden, Region Sjælland, Københavns Kommune og CLEAN