Europas Grønne Region – Innovative løsninger på vandområdet

Baggrund

SMV’er ligger ofte inde med koncepter eller teknologier, der potentielt kan resultere i en innovativ løsning relateret til vandområdet, men de har ikke altid selv innovationskompetence til at nå i mål og mangler netværk og midler til den nødvendige faglige sparring. I projektet øges innovationshøjden i SMVer igennem målrettede innovationsforløb med DTU som hovedpartner, hvilket sikrer overførsel af viden og aktuel forskning på området til projektets SMV’er. SMV’erne vil opnå input og sparring i deres innovationsprocesser hen imod udvikling af innovative løsninger og få mulighed for test og afprøvning afløsningernes anvendelighed. Dette vil skabe et øget antal innovative løsninger, som enten vil være nye for markedet eller forprojektets SMV’er.

Formål

Projektets overordnede formål er at øge antallet af innovative små og mellemstore virksomheder (SMV’er) i Region Hovedstaden ved at understøtte udviklingen af nye innovative løsninger inden for vandområdet.

Varighed

2015-2018

Projektpartnere

CLEAN, DTU, Scion DTUSymbion

Finansiering

Vækstforum Hovedstaden og Den Europæiske Union: Den Eu-ropæiske Fond for Regional Udvikling

Forudsætninger for innovationsforløb

  • Efterkomme et udviklingsbehov i en SMV med adresse i Region Hovedstaden
  • Udmønte sig i koncept for et nyt produkt med henblipå markedsintroduktion inden for 5 år
  • Minimum én SMV og forskere fra DTU  gerne framere end ét institut
  • Øget jobskabelse i SMV’en
  • Øget omsætning i SMV’en
  • Årlig reduktion i udledning af drivhusgasser, energifor-brug og materialeforbrug 
  • Villighed og lyst til at deltage i projektets aktiviteter fx events og seminarer

Se uddybende beskrivelse her