FURGY CLEAN Innovation

Projektet har til formål at styrke innovationen inden for Clean Energy og således vedvarende, at styrke virksomheder i programregionen ved hjælp af grænseoverskridende klyngeledelse.

Baggrund

Inden for Clean Energy sektoren opererer flere og flere små og mellemstore virksomheder (SMV’er), som konfronteres med store udfordringer. Dette er gældende for Danmark og Tyskland i almindelighed og i Interreg 5A programregionen i særdeleshed. Netop for disse virksomheder er der barrierer især med hensyn til at opbygge grænseoverskridende innovationsprocesser.

I den forbindelse er målrettet hjælp til at overvinde grænsen med hensyn til sprog, kontakt og kulturbarrierer kun ét aspekt. Etablering af en velfungerende grænseoverskridende klyngeorganisation frembringer en innovationsdynamik, som accelerer teknologi, forretningsudvikling og innovation samt grænseoverskridende samarbejder. 

Formål

Projektet har til formål at styrke innovationen inden for Clean Energy og vedvarende at styrke virksomheder i programregionen ved hjælp af grænseoverskridende klyngeledelse. Ved hjælp af projektet skal den størst mulige del af innovations og værdiskabelsespotentialet udnyttes og realiseres i SchleswigHolstein og Danmark. Problemerne og udfordringerne skal identificeres og opfattes som muligheder for virksomhederne grænseregionen.

Varighed

Juni 2015 – marts 2019

Projektpartnere

  • Industrie- und Handelskammer zu Flensburg
  • Wirtchaftsförderung und Technologietransfer Schleswig-Holstein
  • Forschungs- und Entwicklungszentrum Fachhochschule Kiel
  • Udviklingsråd Sønderjylland
  • Kalundborg Forsyning
  • CLEAN

Finansiering

Interreg 5A and the Region of Southern Denmark