Genanvendelse af bygge- og anlægsaffald via udbud

CLEAN skubber på genanvendelse af byggeaffald i Danmark.

Baggrund

Ifølge Miljøstyrelsens affaldsstatistik, har Danmark en høj genbrugsrate (90%) på byggeaffald. Genanvendelsen minder dog i høj grad om deponering, hvilket betyder, at byggeaffaldet i høj grad anvendes som f.eks. fyld til støjvolde eller underlag til veje. Desuden indeholder byggeaffaldet også farlige stoffer, hvilket derfor øger behovet for bedre håndtering og genanvendelse af bygge- og nedrivningsaffald.

For at styrke udviklingen af nye innovative metoder for nedrivning med vægt på anvendelse af ressourcerne i affaldet, tager CLEAN initiativ til at gennemføre en innovativ udbudsproces og en konkurrence om nye ideer. En række konsortier bestående af virksomheder og eksperter vil blive inviteret til at komme med innovative forslag til genanvendelse af byggeaffald. Hertil har CLEAN fået knap 4 mio. kr. fra Grøn Omstillingsfond samt 0.5 mio. kr fra Region Sjælland.

CLEAN har sammen med eksperter fra bygge- og affaldsbranchen allerede påvist, at der ligger et stort behov og potentiale for en bedre håndtering og anvendelse af bygge- og anlægsaffaldet. Støttet af Realdania gennemførte CLEAN (dengang Copenhagen Cleantech Cluster) en innovationsplatform i 2013 i tæt samarbejde med flere eksperter på området. Læs anbefalinger fra Innovationsplatformen her.

Formål

I projektet udbyder tre bygherrer hver deres opgave inden for håndtering af byggeaffald, hvor fokus er på at styrke innovationen i opgaveløsningen. De tre bygherrer er Amager Ressource Center (ARC), Faxe Kommune og Bovia/ABB Kolding & Kolding Kommune. ARC får udført nedrivning af deres forbrændingsanlæg, og vil sikre en bedre genanvendelse af 15.000 ton beton fra nedrivningen. Faxe Kommune skal rive en tidligere ungdomsklub ned, mens Bovia/ABB Kolding & Kolding Kommune står over for nedrivning af en tidligere kaserne. Begge projekter har fokus på en højere genanvendelse af materialerne efter nedrivning.

I udbuddet lægges afgørende vægt på bl.a. at genanvendelse kan føre til erstatning af råstoffer, at der udvikles bedre metoder til udsortering af miljøfarlige stoffer, findes en bedre anvendelse af beton samt udvikles et marked for genanvendelse. Udbuddet af disse opgaver sker efter reglerne om konkurrencepræget dialog. Det er desuden en integreret del af projektet, at de bedste/vindende idéer skal gennemføres i praksis for dermed blandt andet at skabe et større og bedre marked for oparbejdning og handel med/eksport af genbrugsbyggematerialer. For at vinde udbuddet må konsortierne både tænke og udvikle nyt.
Næste skridt

I maj og juni 2016 har CLEAN afholdt to dialogmøder med hver af de deltagende konsortier. Dialogfasen afsluttes onsdag den 15. juni, hvorefter tilbudsfasen påbegyndes. Tilbudsfasen løber frem til mandag den 15. august, hvor konsortierne skal afgive endelig tilbud. Projektgruppen og bygherrer vil herefter vurdere de indkomne tilbud og indstillede det vindende konsortium senest torsdag den 1. september til politisk godkendelse. Det forventes, at der kan indgås kontrakt med det vindende konsortium senest tirsdag den 15. oktober 2016.

Varighed

2015 – 2017

Projektpartnere

Amager Ressource Center (ARC), boligforeningen AAB Bovia i Kolding, Kolding Kommune, Faxe Kommune, Erhvervsakademiet Sydvest og CLEAN

Finansiering

Grøn Omstillingsfond

Region Sjælland