Genanvendelse af bygge- og anlægsaffald via udbud

CLEAN skubber på genanvendelse af byggeaffald i Danmark.

Baggrund

Ifølge Miljøstyrelsens affaldsstatistik, har Danmark en høj genbrugsrate (90%) på byggeaffald. Genanvendelsen minder dog i høj grad om deponering, hvilket betyder, at byggeaffaldet i høj grad anvendes som f.eks. fyld til støjvolde eller underlag til veje. Desuden indeholder byggeaffaldet også farlige stoffer, hvilket derfor øger behovet for bedre håndtering og genanvendelse af bygge- og nedrivningsaffald.

For at styrke udviklingen af nye innovative metoder for nedrivning med vægt på anvendelse af ressourcerne i affaldet, tager CLEAN initiativ til at gennemføre en innovativ udbudsproces og en konkurrence om nye ideer. En række konsortier bestående af virksomheder og eksperter vil blive inviteret til at komme med innovative forslag til genanvendelse af byggeaffald. Hertil har CLEAN fået knap 4 mio. kr. fra Grøn Omstillingsfond samt 0.5 mio. kr fra Region Sjælland.

CLEAN har sammen med eksperter fra bygge- og affaldsbranchen allerede påvist, at der ligger et stort behov og potentiale for en bedre håndtering og anvendelse af bygge- og anlægsaffaldet. Støttet af Realdania gennemførte CLEAN (dengang Copenhagen Cleantech Cluster) en innovationsplatform i 2013 i tæt samarbejde med flere eksperter på området. Læs anbefalinger fra Innovationsplatformen her.

Formål

I projektet udbydes en nedrivningsopgave hos en dansk kommune, hvor fokus er på at styrke innovationen i opgaveløsningen. Faxe Kommune står over for et større nedrivningsprojekt og sætter deres projekt til rådighed for projektet. I udbuddet lægges afgørende vægt på bl.a. at genanvendelse kan føre til erstatning af råstoffer, at der udvikles bedre metoder til udsortering af miljøfarlige stoffer, findes en bedre anvendelse af beton samt udvikles et marked for genanvendelse. Udbuddet af disse opgaver sker efter reglerne om konkurrencepræget dialog. Det er desuden en integreret del af projektet, at de bedste/vindende idéer skal gennemføres i praksis for dermed blandt andet at skabe et større og bedre marked for oparbejdning og handel med/eksport af genbrugsbyggematerialer. For at vinde udbuddet må konsortierne både tænke og udvikle nyt.

Næste skridt

I april tager CLEAN sammen med partnere initiativ til at forberede materialer til prækvalifikationen. Når prækvalifikationsmaterialet er færdigt, offentliggøres det på EU’s udbudsportal, sideløbende med at der gennemføres en større informationsindsats over for potentielle tilbudsgivere. Efter offentliggørelse af prækvalifikationsmaterialet afholdes ét eller flere informationsmøder i Danmark vedr. udbuddet. Alle relevante aktører inden for området inviteres til at deltage i disse møder. På møderne, som afholdes forskellige steder i Danmark i løbet af marts 2016, vil det også være muligt for deltagerne at drøfte mulige konsortiedannelser med potentielle samarbejdspartnere.

Varighed

2015 – 2017

Projektpartnere

Amager Ressource Center (ARC), boligforeningen AAB Bovia i Kolding, Kolding Kommune, Faxe Kommune, Erhvervsakademiet Sydvest og CLEAN

Finansiering

Grøn Omstillingsfond

Region Sjælland