Green PET Lab

Green Power Electronics Test Lab (Green PET Lab) skal understøtte danske virksomheder i udvikling af energieffektive produkter såsom motorer, styringselektronik og aktuatorer

Baggrund

Danske og udenlandske virksomheders har et stadigt stigende behov for test og certificering af deres produkter til det globale marked.

Formål

Green Power Electronics Test Labs (Green PET Lab) hovedformål er at understøtte danske virksomheder i udvikling af energieffektive produkter ved at tilbyde virksomhederne adgang til testfaciliteter i verdensklasse kombineret med teknologisk service og rådgivning.

Green PET Lab skal fungere som arnested for nye testmetoder og være normsættende inden for avanceret test af energieffektive produkter, der kan bidrage til at opfylde regeringens energipolitiske målsætning.

Green PET Lab faciliteterne vil løbende blive videreudviklet i tæt samarbejde med universiteter og de deltagende virksomheder, og vil bidrage væsentligt til at skabe et internationalt forsknings- og uddannelsesmiljø inden for effektelektronik.

Green PET Lab vil stå endeligt færdigt i 2016 og er verdens første af sin art. Testcentret giver mulighed for at kombinationsteste løsninger på en lang række parametre som eksempelvis fugt, tryk, temperaturforhold og vibration. Det sker i virkelighedstro omgivelser, hvor virksomhederne ikke behøver at koble til den eksisterende infrastruktur hos f.eks. elselskaber og varmeforsyning.  Produkterne gennemgår en hel livscyklus på meget kort tid. Den kombinerede virkning af alle forhold øger stressniveauet på elektronikken, så fejl bliver afdækket hurtigt.

Et af målene er på ganske kort tid at forudsige kommende produkters levetid og dermed sikre, at de grønne løsninger hurtigere kan komme på markedet.

Varighed

januar 2014- januar 2024

Projektpartnere

DELTA, Syddansk Universitet, Banke Accessory Drives, Danfoss, Linak, ProjectZero, Lodam Electronics, OJ Electronics, Grundfos, Syd Energi, Servodan, Region Syddanmark, Kristronics, Schwarzmüller Inverter, Focon, Mechatronics Cluster Denmark, APC by Schneider Electric, DTU samt CLEAN