Grøn Erhvervsvækst

Projektet synliggør og fremmer efterspørgslen på energieffektivt byggeri.

Baggrund

Partnerskabet ”CLEAN Grøn Erhvervsvækst”, med base i Syddanmark, rummer i dag over 20 partnere i form af kommuner, erhvervscentre, forsyningsselskaber, uddannelsesinstitutioner, finansieringsinstitutter og private virksomheder.

Projektet tjener som inspiration til, hvordan det er muligt at videreføre et tidligere støttet projekt til et 100% partnerfinansieret projekt. Det har kun været muligt via engagerede partnere og et skarpt fokus på kerneydelser, værdiskabelse, fornyelse samt fremvisning af markante væksttal for energihåndværkere i projektet.

Grøn Erhvervsvækst er blevet kendt på markante resultater med 29 % vækst i omsætning for energihåndværkere uddannet i CLEAN Grøn Erhvervsvækst-regi mod nul-vækst i resten af landet i perioden 2010-2013. Der er skabt 165 års job på disse 3 år, svarende til DKK 110 mio. i meromsætning for de deltagende virksomheder samt flere anerkendelser, bl.a. CSR-pris som bedste partnerskabsprojekt og EU-prisnominering. De nyeste resultater fra 2015 viser desuden, at energihåndværkere er blevet bedre til at tjene penge, fordi de har skabt en værditilvækst på 22% mod 9 % i håndværksvirksomheder generelt.

Formål

  • Synliggøre og fremme efterspørgsel på energieffektivt byggeri og derigennem skabe nye grønne jobs
  • Danne rammerne for forretningsudvikling for håndværkere og leverandører af energiløsninger gennem uddannelse, synliggørelse, markedsudvikling og videndeling
  • Skabe værdi for kommuner i form af synliggørelse, beskæftigelse og vækst, samt bidrage til opfyldelse af klimaplaner
  • Sammenkoble hele værdikæden af bolig- og bygningsejere, håndværkere, virksomheder og myndigheder

Varighed

2010-2013: Støttet projekt

2014 og frem: 100 % partnerfinansieret, ingen slutdato

Projektpartnere

Middelfart Kommune, Kolding Kommune, Odense Kommune, Nordfyn Kommune, Faaborg-Midtfyn Kommune, Billund Kommune, Assens Kommune, Udvikling Vejen, Business Kolding, Middelfart Erhvervskontor, TREFOR, Fjernvarme Fyn, Saint-Go-bain Isover, Schneider-Electric, Hans Jørgensen & Søn, IBC-kurser, Byggecentrum, Middelfart Sparekasse. 225 energihåndværkere står opført på energihåndværkerlisten, – heraf er 21 fremhævet som EnergihåndværkerPlus.

Finansiering

Fra partnerskabets Grøn Erhvervsvækst ”fødsel” i 2010 og frem til 2013 modtog projektet støtte fra EU og Syddansk Vækstforum på samlet DKK 11,5 mio. over 3 år inkl. egenfinansiering. Det har via fusionen med CLEAN været muligt at få videreført Grøn Erhvervsvækst projektet til et samarbejdsprojekt med en række aktive partnere. Projektet er i dag 100 % partnerfinansieret med et årsbudget på omkring 1,5 mio. kr. Dette svarer til under den halve finansiering (DKK 4,5 mio. over 3 år) sammenlignet med det støttede projekt.

EU_logo_REG_UK_Illustrator_tryk_sh copy   Syddansk vækstforum Clean_Logo-400x88

Bemærkninger

  • 225 energihåndværkere uddannet som Mester i Energi.
  • 20 energievent/messer afholdt med deltagelse af 20.000 borgere
  • 600 samarbejdspartnere deltaget i konferencer

CLEAN Grøn Erhvervsvækst projektet har været et vigtig afsæt for udvidelse med nye CLEAN projekter inden for energieffektive bygninger. Der er således i dag en lang række nye CLEAN projekter REFURB (dybdeenergirenovering), n0e (Nearly Zero energy sportfacilities; Furgy CLEAN Innovation (energieffekti-visering og innovation på tværs af den dansk-tyske grænse) PERS (drejebøger om energievent, energitjek m.v.) og flere nye projekter om grønne ambassadører, grønne kompetencer og bæredygtighed er i pipeline.