Guangdong Pilot Project for Energy Effiency

CLEAN og Region Syddanmark skal skabe projekt- og eksportmuligheder i Kina for danske energivirksomheder.

Baggrund

CLEAN skal, gennem Guangdong Pilot Project, samarbejde med Region Syddanmark om at skabe projekt- og eksportmuligheder i Kina for danske energivirksomheder. Dette sker igennem tre faser.

  • Fase 1 er mapping, analyse og direkte dialog med syddanske energieffektivitetsvirksomheder.
  • Fase 2 er at opdyrke og modne relationerne med kinesiske problemejere.
  • Fase 3 munder ud i en sammensætning af et kvalificeret virksomhedskonsortium, som skal afgive et projekttilbud til de kinesiske problemejere.

Pilotprojektet i Guangdong bygger videre på Region Syddanmarks samarbejdsaftale med Guangdong-provinsen i det sydlige Kina, som blev underskrevet i 2007. Region Syddanmark og Guangdong fornyede samarbejdsaftalen i december 2014 under et officielt besøg.

Formål

At konkretisere forretningspotentialet i Region Syddanmarks samarbejdsaftale gennem et pilotprojekt, der vil føre til kommercielle projekter og ordrer fra kinesiske problemejere inden for energieffektivisering.

Varighed

2016-2017

Projektpartnere

CLEAN og Region Syddanmark

Finansiering

Region Syddanmark