Industrial Energy Partnerskab (IEP)

Partnerskabet undersøger bl.a. hvordan industrivirksomheder og andre virksomheder kan tilpasse deres elforbrug under større udsving i elprisen.

Baggrund

Opdragsgiveren er Erhvervs- og Vækstministeriet (EVM), med styring fra Erhvervsstyrelsen (ERST).

Forøgelsen af vedvarende energi (VE) fra bl.a. vindenergi i elforsyningen kan betyde større prisudsving på el. Det kan rumme en udfordring for virksomhederne, hvis det betyder gennemsnitligt højere elpriser, men det kan også rumme muligheder, såfremt virksomhederne forstår at udnytte disse prisudsving bedst muligt.

Formål

Projektet er initieret med det formål at fremme virksomhedernes udnyttelse af prisudsvingene på el, hvilket kan gøre virksomhederne mere konkurrencedygtige.

Der etableres en forening, som har til formål at:

  1. Etablere partnerskabet
  2. Iværksætte en række virksomhedsforsøg med simulering af øgede udsving i elprisen via finansielle kontrakter med forsøgsdeltagerne.

Partnerskabet vil bl.a. se på, hvordan industrivirksomheder og andre virksomheder vil kunne tilpasse deres elforbrug under større udsving i elprisen. Partnerskabet vil gennemføre forsøg og vil tage initiativ til relevante udredninger, analyser mv., herunder med henblik på en videre udvikling af el-markedet i en retning, der gør det nemt for virksomhederne at deltage.

Varighed

December 2013 – december 2016

Projektpartnere

Der er etableret en bestyrelse bestående af: Erhvervsstyrelsen ERST, Energinet.dk og CLEAN.

Desuden er der konsulenter inddraget, samt ved opstart af casevirksomheder vil disse, samt deres respektive elhandlere og balanceansvarlige ligeledes deltage. Derudover er det hensigten at inddrage teknologileverandører.