Inno-ROKK

Med Innovationsplatformen for Ressourceoptimering i Kølekæden (Inno-ROKK) ønsker man at adressere de potentialer, der ligger i optimeringen af kølekæder på tværs af transport, fødevareteknologi, energiteknologi og miljøteknolog.

Baggrund

Baggrunden for projektet er et tidligere projekt, initieret af CLEAN, som blev støttet af Region Midt’s differentieringspulje. Projektet kører i regi af Innovationsnetværket Smart Energy.

Du kan som virksomhed vælge at deltage på platformen og sammen med andre virksomheder og videninstitutioner udvikle nye koncepter og produkter. I projektet får deltagerne ligeledes mulighed for at få kvalificeret og verificeret idéernes potentiale ved de involverede videnpartnere.

Formål

Platformen vil indeholde en række aktiviteter, som har til formål at fremme innovationen inden for indsatsområderne og afføde nye virksomhedsprojekter ved at:

  • Modne innovationsidéer gennem tre InnoCamps
  • Skabe dialog mellem parter og opbygge konsortier
  • Facilitere skabelsen af forprojekter og opskalere disse gennem ekstern finansiering
  • Informere parterne og skabe opmærksomhed omkring værdi- og kølekæden

Varighed

Oktober 2015-September 2017

Projektpartnere

Innovationsnetværket Smart Energy, Transportens Innovationsnetværk, Foodnetwork, Innovationsnetværk for Miljøteknologi.

Finansiering

Netværkssamarbejde om spirende vækstområder ved Styrelsen for Forskning og Innovation