Innovationsnetværket Smart Energy (Inno-SE)

Inno-SE er et innovationsnetværk inden for energiteknologi, der skal hjælpe danske virksomheder med at generere vækst og beskæftigelse.

Baggrund

Klynger og netværk spiller en vigtig rolle som generator for vækst og innovation, for både Danmark som helhed og for regioner og lokalområder. De virksomheder, der deltager i innovationsnetværk bliver en del af frugtbare partnerskaber, der kan generere nye kommercielle succeser.
Styrelsen for Forskning og Innovation støtter en række innovationsnetværk, hvor videninstitutioner, offentlige aktører og videninstitutioner kan dele erfaringer og udvikle nye løsninger indenfor forskellige fagområder.

Formål

Innovationsnetværk for Smart Energy (InnoSE)har til formål at skabe vækst og beskæftigelse iden energiteknologiske sektor ved at under-støtte udvikling af nye energiløsninger og tekno-logier. Innovationsnetværket tager udgangs-punkt i globale samfundsudfordringer men hardet klare mål at skabe vækst, innovation og øget omsætning i virksomheder ved at eksportereteknologier, viden og integrerede løsninger tiludlandet.

Varighed

2014-2018

Projektpartnere

De faglige partnere i Inno-SE er CLEAN, Danmarks Tekniske Universitet, Alexandra Instituttet, Aalborg Universitet, DELTA, Aarhus Universitet og Syddansk Universitet. Inno-SE har omkring 150 medlemmer. Se en oversigt over medlemmerne her.

Finansiering

Forsknings og Innovationsstyrelsen & Syddansk Vækstforum