Intelligent Styring af Personligt Lys

Formålet er at markedsteste en ny løsning, der ved hjælp af lys understøtter dementes hverdag ved at tilpasse sig brugerens individuelle behov.

Baggrund

Hvert år bruger vi DKK 15 mia. på behandling og pleje af ældre med demens (i Europa er de samlede udgifter EUR 105 mia. årligt). Ny forskning viser imidlertid, at adgang til det ’rette lys’ på det rette tidspunkt er vigtig for en balanceret biologisk døgnrytme og dermed af stor betydning for ældre og dementes livskvalitet.

Men menneskers biologiske døgnrytme og evne til at absorbere lys er forskellig fra person til person og reduceres betragteligt med alderen og/eller i forbindelse med sygdomme som demens. LIGHTEN har udviklet en lysstyringsløsning til ‘Personligt Lys’, der tilpasser lys efter den enkelte persons unikke profil, behov og præferencer.

Formål

Projektets formål er at teste og tilpasse LIGHTEN’s prototype med henblik på at:

  • Tilpasse styringsalgoritmen og den personlige lysstyring til ældresegmente
  • Tilpasse brugervenlighed til målgrupperne, herunder plejepersonale, ældre og demente
  • Integrere LIGHTEN’s styringsalgoritmer og cloud-database til et markedsklart produkt
  • Dokumentere effekten overfor slutbrugere og heraf følgende tidsbesparelser hos plejepersonalet
  • Dokumentere funktionalitet sammen med variable lyskilder

Varighed

Januar 2015 – december 2016

Projektpartnere

LIGHTEN, Dansk Center for Søvnmedicin, Holbæk Kommune, Lightyears, Moto Muto og CLEAN.. Projektet er finansieret af Markedsmodningsfonden