Nearly Zero Energy in Sports Facilities

Et stærkt internationalt klyngesamarbejde med Florentine Energy Agency i spidsen skal gøre op med et uforholdsmæssigt stort energiforbrug i sportsfaciliteter

Baggrund

Sportsfaciliteter udgør 4 % af Europas samlede areal for ikkebeboelsesejendomme, men 6% af det samlede forbrug. Dette forholdsvist store forbrug skyldes hovedsageligt forældet teknisk, manglende vedligeholdelse og store arealer med gammeldags løsninger. Hertil spiller brugen af hallerne også en stor rolle idet de er kendetegnede ved lange perioder med lavt energiforbrug og korte perioder med højt og intenst forbrug.  De tre danske sportsfaciliteter der deltager i projektet får udbytte i form af ny viden og læring inden for dels tekniske områder samt positiv regulering af forbrugeradfærd. 

Formål

Formålet med NOE er at nedbringe energiforbruget i de europæiske sportshaller gennem et tværeuropæisk samarbejde, hvor de europæiske lande udveksler viden på tværs af grænserne og bliver inspireret af hinandens løsninger.  

Varighed

Januar 2014 – december 2016

Projektpartnere

Florentine Energy Agency, Cyprus Energy Agency, Derry City Council, Regional Agency for Energy (Portugal), City of Eindhoven og CLEAN

Finansiering

Intelligent Energy Europe