Plastmængder i landets kommuner

Projektets mål er at fremme vidensdeling og erfaringsudveksling mellem landets kommuner i forhold til indsamling og sortering af husholdningsplast

Baggrund

CLEAN har indgået et samarbejde med ARC, Vestforbrænding og Dansk Affaldsforening om kortlægning af de reelt indsamlede mængder af husholdningsplastaffald i landets kommuner. Dette vil understøtte den proces om etablering af centralsorteringsanlæg rundt om i landets kommuner, som for alvor er blevet skudt igang med regeringens ressourceplan. 
ARC søger på vegne af partnerkredsen derfor penge fra MSTs nye pulje til projekter der understøtter kommunernes genanvendelse af husholdningsaffald. De øvrige projekt-partnere er Vestfor, Dansk Affaldsforening og Dragør Kommune.

Formål

Formålet med projektet er at skabe et validt overblik over de reelt indsamlede mængder af husholdningsplastaffald i landets kommuner. Projektpartnerne udarbejder således en årlig rapport for årene 20152017, der opsamler erfaringer og resultater fra husstandsindsamling af plastaffald i landets kommuner.Alle rapporter gøres frit tilgængelige for alle, der måtte have interesse.

Varighed

Januar 2015 – januar 2017

Projektpartnere

ARC, Vestforbrænding, Dansk Affaldsforening

Finansiering

MSTs ”Kommunepulje”