Rethink Resources

Projektet vil skabe et stærkt innovationscenter for ressourceeffektiv produktion og produktdesign

Baggrund

Mange produkter anvendes i dag i få år, kræver mange nye materialer at fremstille og er svære at genbruge. En øget genanvendelsesgrad kræver nytænkning allerede i designfasen. Produkter skal designes så de nemt og ikke-destruktivt kan skilles ad, således at intakte og fuldt funktionsdygtige komponenter indsamles, sorteres og umiddelbart indgår i ny produktion.

Derfor er der behov for at udvikle viden om ressourceeffektiv produktion og produktdesign, så dette kan lede mod fremtidssikring af danske produktionsvirksomheder med henblik på at få et internationalt forspring inden for genanvendelsesvenligt design, benyttelse af lukkede kredsløb med direkte genbrug af komponenter og levetidsforlængende tiltag, samt produkter der nemmere kan genanvendes i genvindingsindustrien.

Formål

At skabe et stærkt innovationscenter for ressourceeffektiv produktion og produktdesign. Centret skal fremtidssikre, at danske produktionsvirksomheder får et forspring indenfor genanvendelsesvenligt design, benyttelse af lukkede kredsløb med direkte genbrug af komponenter og levetidsforlængende tiltag, samt produkter der generelt nemmere kan genanvendes i genvindingsindustrien uden der opstår lødighedstab (downcycling).

Den danske genvindingsindustri opnår en højere genanvendelseseffektivitet og en forbedret behandlingsøkonomi via et optimeret samarbejde med producenternes designafdelinger. Samarbejdet vil blive faciliteret af centret gennem udvikling af værktøjer, workshops, showrooms og målrettede virksomhedscases.

Varighed

April 2014-marts 2016

Projektpartnere

Partnerne i projektet er CLEAN, Innovationsnetværket for Miljøteknologi, InnoNet Lifestyle samt Teknologisk Institut Aarhus. CLEAN er sekretariat for Inno-MT og har derigennem en rolle i projektet som partner til formidling af innovationscenterets resultater. CLEAN er desuden selvstændig partner i projektet.