Smart Energy to Market

”Smart Energy to market” – et projekt der skal udvikle systemløsninger inden for energiområdet.

Baggrund

Danmark har et stort potential for at eksportere systemløsninger, men der er mange udfordringer forbundet med at udvikle systemløsninger. Det er netop her projektet ”Smart Energy to Market” har sit fokus. Projektet ønsker at skabe vækst og øget eksport blandt energiteknologi-virksomheder ved at udvikle systemløsninger i tæt dialog med kunderne – energiforbrugende virksomheder. Virksomheder opfordres til at tage kontakt hvis de ønsker at deltage i udviklingen af potentielle systemløsninger.

Formål

“Smart Energy to Market” er et projekt, der skal udvikle systemløsninger inden for energiområdet.
Vi har et mål om at udvikle syv systemløsninger i alt – systemløsninger der efterfølgende gerne skulle eksporteres, så vi får skabt omsætning og jobs hos grønne teknologivirksomheder. Udlandet ønsker systemløsninger og ikke enkelte teknologier.

Varighed

Efterår 2015 – sommer 2019

Projektpartnere

Green Tech Center sammen med CLEAN, Erhvervsakademiet Lillebælt, VIA University College, TREFOR, Convia og IDEA Entrepreneurship Centre

Finansiering

Midler fået af Den Europæiske Regionalfond og Region Syddanmark til at udvikle systemløsninger inden for energiområdet.