Nu skal Danmark bygge huse af affald

Et nyt partnerskab mellem virksomhederne RGS90, Søndergaard Nedrivning og DJ Miljø og Geoteknik har netop vundet et projekt om genanvendelse af byggeaffald og udviklet en innovativ forretningsmodel, som vil sikre genanvendelsen af nedrevne byggematerialer ved bl.a. at anvende materialerne i nybyggeri.

I Danmark har vi en høj genanvendelsesrate på byggeaffald, men vi er ikke gode til at genanvende affaldet og materialerne direkte i fx nye byggerier. I stedet knuses byggeaffaldet og anvendes ofte som fyld til støjvolde eller underlag til veje. Dertil kommer indholdet af farlige stoffer, hvilket blot øger behovet for en bedre håndtering og genanvendelse af affaldet. Derfor har CLEAN i samarbejde med de tre bygherrer Amager Ressourcecenter, Faxe Kommune og Bovia ABB/Kolding Kommune udbudt et projekt baseret på CLEAN-modellen, som skal sikre en innovativ genanvendelse af bygge- og anlægsaffaldet fra nedrevne bygninger og anlæg. Udbuddet er netop vundet af et konsortium bestående af RGS90, Søndergaard Nedrivning og DJ Miljø og Geoteknik, som med deres nytænkende tilgang til genanvendelsen nu vil sætte nye standarder for byggebranchen.

Innovativ forretningsmodel vil løse samfundsudfordringer

Vinderkonsortiets forretningsmodel bygger bl.a. på en ressourcekapitaliseringsproces, som skal hjælpe med at vurdere bygningsdelenes muligheder og bæredygtighedspotentiale. Inden en bygning rives ned, er det fx vigtigt at kortlægge potentialet for genanvendelse og kvaliteten af byggematerialerne. Affaldets og byggematerialers renhed har tidligere været en af de barrierer, der har forhindret genanvendelsen af bygge- og anlægsaffald, hvorfor det er tænkt grundigt ind i modellen. Udover en kortlægning inden nedrivningen startes har projektpartnerne også fokus på, hvordan selve nedrivningen foregår, og på afprøvning af nye metoder, som kan bidrage til at flest mulige bygningsdele bliver anvendt igen.

Læs hele pressemeddelelsen her.