UDBUD OG PRÆKVALIFIKATION VEDR. GENANVENDELSE AF BYGGEAFFALD

CLEAN har indgået et samarbejde med Amager Ressource Center (ARC), boligforeningen AAB Bovia i Kolding, Kolding Kommune og Faxe Kommune for at optimere genanvendelse af ressourcerne i det danske byggeaffald. Samarbejdet rummer tre typer opgaver, som udmøntes i et udbud og en prækvalifikation, som blev offentliggjort d. 25. februar 2016.

Informationsmøder om prækvalifikationen og udbuddet

CLEAN og partnere inviterer virksomheder og videnaktører med relation til nedrivningsbranchen og genanvendelse af byggeaffald til informationsmøde.
Informationsmøderne finder sted følgende steder:

Tirsdag d. 1. marts kl. 12.30 i Faxe Kommune, Byrådssalen, Industrivej 2, 4683 Rønnede.
Tirsdag d. 8. marts kl 13.00 i Kolding Kommune, By- og Udviklingsforvaltningen, Nytorv 11, 6000 Kolding
Mandag d. 14. marts kl. 14.00 i København, Amager Ressourcecentrer, Kraftværksvej 31, 2300 København S.

På informationsmøderne vil der være mulighed for at høre mere om prækvalifikation og udbuddet samt stille spørgsmål til processen og indholdet. Der vil også være mulighed for at netværke og finde samarbejdspartnere på møderne.

Læs mere om informationsmøderne og find tilmeldingen under arrangementer.

Udbud og prækvalifikation

Arbejdet med at finde nye og innovative metoder i et forbedret udbudsmateriale, formet som ”konkurrencepræget dialog”, forestås af CLEAN.
Det betyder at bygherren, går i dialog med virksomheder om udvikling af konkrete innovative løsninger efter at virksomhederne er blevet prækvalificeret.
I det kommende udbud inviteres virksomheder inden for genanvendelse af byggeaffald til at udvikle nye og innovative metoder, som kan styrke genanvendelse af byggeaffald.

Nedrivning og genanvendelse i samarbejde

I samarbejde med CLEAN, efterspørger Faxe Kommune, Amager Ressource Center (ARC), boligforeningen AAB Bovia i Kolding og Kolding Kommune, nye måder og procedurer for at kunne udnytte ressourcerne i byggeaffald via genanvendelse.
Samarbejdet skal være med til at sætte standarden for nedrivninger og genanvendelse af byggeaffald fremover.
Ved at deltage i CLEANs kommende udbud har de tre bygherrer, ARC, Kolding Kommune/Bovia og Faxe Kommune stillet sig i spidsen for at genbruge byggeaffaldet i Danmark.