UDVIKLING AF SENSOR TIL MÅLING AF PARTIKELEMISSION FRA SKIBSMOTORER

Formålet bag Inno-MT bobleprojektet, ”Validering af sensor til brug for kontrol af emissioner af partikler fra skibsmotorer” har været at identificere og kvalificere partikelsensorer, der sammen med SO2/CO2 sensorer, ville kunne gøre en drone i stand til at måle, og derved kontrollere emissionen af partikler fra skibsmotorer.

Projektets teknologi forudsætter en ny måde at håndhæve miljøreglerne omkring emissioner af partikler på havene. Ved at anvende droner udstyret med partikelsensorer, er det muligt at komme helt tæt på røgfanerne og derved foretage kontrolmålinger af partikelemissioner fra skibsmotorer, mens skibene er til havs. Denne teknologi vil derved kunne give myndigheder, både nationalt og internationalt, et effektiv redskab til håndhævelse og bekæmpelse af de negative miljømæssige effekter af emissioner fra den internationale skibstrafik.

Teknologi på forkant med udviklingen
Projektets tre deltagere, CK Environment, Explicit og FORCE Technology, mener alle at projektet har vist gode og lovende resultater. Bobleprojektet har bl.a. været med til at ”sponsorere” test af partikelsensoren. Derudover har en række forskellige teknologiske muligheder været afprøvet og testet, og teknologien mangler nu at blive færdigudviklet før den kan anvendes i praktis.

”Bobleprojektet har bevist, at de små partikelsensorer kan måle skibsemissioner tilfredsstillende, og det betyder, de også kan komme med på dronen. Men partikelmåling af skibe er først relevant, når lovgivningen er klar, og der går nogle år endnu.”
Jon Knudsen, Adm. Direktør – Explicit

Hvis du ikke allerede har set det, så tag et kig i Ingeniøren som også har bragt en artikel omkring partikelsensorteknologien – Læs den her

Læs mere her