Ansøgning

Næste ansøgningsrunde:

Vi har åbnet for den sidste pulje med støttekroner. Deadline 19. Juni, 2020
Sådan ansøger du:

Ansøgningvejledning

Ansøgningsskema

Upload ansøgning HER


Om processen

Kontakt CLEAN inden du går i gang med at søge om støtte til innovationssamarbejde.

Vælg en leadpartner som er ansvarlig for projektet og for at udfærdige ansøgningen.

Definer alle parters aktiviteter i projektet. Identificer gerne videnpartner fra en videninstitution, der kan bidrage til at nyeste viden tilføres projektet.

Skriv kortfattet, koncis, ansøgning hvor I redegør for innovationshøjde og potentiale og overordnet pro-jektplan og lav et budget med milepæle for jeres energiteknologiløsning.

Dokumenter med bilag, at jeres organisation og økonomi kan gennemføre projektet.

Lav eller forbered aftale med partnererklæringer og rettigheder for deltagende partnere og videninstitution.

Upload jeres ansøgning her på siden. Ansøgninger behandles fortroligt.

Efter modtagelse af ansøgning indgår CLEAN i yderligere dialog med jer om ansøgningen, der derefter fremlægges for et fagligt stærkt sammensat bevillingsudvalg, med centralt placerede medlemmer fra et fremsynet erhvervsliv i Nordjylland og fra AAU. Bevillingsudvalget, er ansvarlig for at behandle ansøgningerne under hensyn til både innovations-samarbejdet, innovationshøjden, markedspotentiale og ansøgernes ressourcer til at gennemføre projektet. Bevillingsudvalget og CLEAN vil sikre, at ansøgningsbehandling foregår under stort hensyn til både inhabilitetsregler, men ikke mindst at jeres ide og projekt bliver gransket nøje for værdi for markedet. CLEAN er kun facilitator for bevillingsudvalget.

Inden for en måned fra deadline får I svar om ansøgningen er godkendt eller afvist, og I er evt. blevet bedt om at supplere med yderligere information om nødvendigt.

Kick-off møde i jeres Innovationssamarbejde, hvor CLEAN deltager og kontrakter, partnererklæringer og afrapporteringer og udbetalingsforløb aftales. I skal have likviditet til mindst ½ års arbejde.

Derefter mindst 1½ års spændende udviklingssamarbejde.

Kontakt Senior Projektleder Hans Jørgen Brodersen, inden I skriver ansøgningen, så I får den rette vejledning.