Nyheder

Arkiv

Fire nye erhvervsklynger på plads i Sjællandsregionen

Danmarks miljøklynge er blandt de 4 klynger, som netop har etableret nyt kontor region Sjælland

Skræddersyet acceleratorforløb for tech startups med introduktion til potentielle kunder, partnere og investorer!

Som en del af det treårige partnerskab, Greater Copenhagen Cleantech Impact Accelerator, får danske og svenske startups nu igen muligheden for at deltage i et skræddersyet acceleratorforløb fra februar til april 2022. Forløbet har til formål at understøtte startups, der kan bidrage til den grønne omstilling, og i denne runde er der åbnet for at mange forskellige typer teknologier kan indgå. Der vil være et bredt fokus på teknologier inden for blandt andet plast, sensorer, digitale teknologier, håndtering og udnyttelse af bioressourcer og andre cleantech løsninger.

Regeringen vil fordoble eksporten af vandteknologi

Danske virksomheder er blandt verdens bedste, når det kommer til vandteknologi og -løsninger. Miljøminister Lea Wermelin, udenrigsminister Jeppe Kofod og erhvervsminister Simon Kollerup lancerer nu en ny eksportstrategi for vand med ambitionen om at fordoble eksporten.

Danmarks miljøklynge i aktiv debat om klimatilpasning på Klimafolkemødet

CLEAN var med i debatten om naturbaserede metoder og klimatilpasning med repræsentanter fra DTU, WSP, Pilebyg og Middelbart Kommune.

Consibio: En dør åbnede sig, da stor japansk kunde efterspurgte helt særlig teknolog

Et frugtbart samarbejde kan være næste skridt efter Søren Jessen Kjær, Co-Founder af Consibio har afholdt direkte 1:1 møder med Shimizu, en stor japansk virksomhed via et af miljøklyngens Meet-the-buyer-forløb. CLEAN opfordrerede Consibio til at deltage på baggrund af en screening af løsninger i CLEANs medlemsbase.

Ejlskov: Fjerner forurening, hvor den er

Ejlskov hjælper kunder med at identificere og oprense jord- og grundvandsforureninger. Som medlem af CLEAN har Ejlskov blandt andet deltaget i Meet-the-buyer og sidder med i klyngens Innovation Board, hvor de giver inputs til fremtidige innovationsprioriteter.

Eksportstrategi for vandområdet

CLEAN har givet input til rammen for den danske eksportfremmeindsats indenfor vandområdet

Acceleratorforløb for startups, der kan bidrage til upcycling af biologiske reststrømme fra fødevareproduktion

Som en del af det treårige projekt, Greater Copenhagen Cleantech Impact Accelerator, får danske og svenske startups nu muligheden for at deltage i et skræddersyet acceleratorforløb fra maj til oktober.

Sensorer kan spare både tid, penge og miljøet for unødigt ressourcespild

IoT Sensors har skabt et innovativt fuldautomatiseret sensor- og monitoreringssystem. Ved at montere sensorer i affaldscontainere, i brønde, ved vandløb eller sågar under vandoverflader, kan brugerne overvåge mange forskellige affalds- og klimarelaterede situationer.

Aguardio nudger sine kunder til kortere bade

Aguardio har gennem sit medlemskab i miljøklyngen søgt innovative samarbejder og relevant netværk, som både har skabt vækst og en bedre markedsposition.

Brug CLEAN i dit innovationsprojekt

CLEAN kan bidrage både i udarbejdelse af ansøgningen og i selve innovationsprojektet - læs mere om hvordan!

3 tips til funding inden for miljøområdet

De bedste tips fra CLEAN Talk med Søren Houmøller om funding

Fra Matchmaking til Money making

Den danske virksomhed Aguardio fik i efteråret en ordre på 2000 enheder til et internationalt forsyningsselskab som direkte resultat af et Meet-the-buyer-forløb året før.

Jord, vand og natur – Innovationsprioriteter og temaer

Hvilke innovationsprioriteter vil CLEAN arbejde med i 2021 inden for jord, vand og natur? Læs mere og få indblik i vores arbejde.

Special Waste Systems digitale rejse

Digitalisering i Danmarks miljøteknologiklynge

De uudnyttede potentialer

Vand i Teknosfæren – Innovationsprioriteter og udfordringer

Innovation Boardet vil fremover være med til at definere og prioritere de udfordringer og tematikker, som CLEAN skal arbejde med inden for dette område.

Affald & Ressourcer – Innovationspotentialer for miljøteknologiklyngen

Hvilke innovationspotentialer bør Danmarks Miljøteknologiklynge fokusere på inden for Affald & Ressourcer?

Klimatilpasning – Konkrete udfordringer og tematikker

Klimatilpasning er et af CLEANs seks faglige fokusområder og Innovation Boardet vil fremover være med til at definere og prioritere de udfordringer og tematikker, som CLEAN skal arbejde med inden for klimatilpasning.

Luft – Innovationspotentialer og mulige indsatsområder i miljøteknologiklyngen

Hvilke innovationsprioriteter bør CLEAN arbejde med inden for luft de kommende år? Det blev diskuteret i Innovation Boardet for Luft.

Fra affald til forretning

Kolding Kommune åbner for markedsdialog med innovative virksomheder

GT Programmet giver grønne iværksættere et skub

Pitchtræning og videreudvikling af forretnings- og strategiplan er nogle af de tilbud, GT Programmet giver grønne iværksættere

Innovationsindsprøjtning til dansk miljøteknologi

Vi løfter vi sløret for, hvad vi som Danmarks miljøklynge kommer til at fokusere på fremadrettet

Innovationsindsprøjtning til dansk miljøteknologi

Vi løfter vi sløret for, hvad vi som Danmarks miljøklynge kommer til at fokusere på fremadrettet

Når netværk og relationer skaber forretningsmuligheder

Virksomheden Flowplan, der har udviklet en IoT løsning, som kan fjernlæse vandforbruget, er én af de 20 startup-virksomheder, der i foråret blev udvalgt til at deltage i et skræddersyet udviklingsforløb.

PONTON blockchain team wins Danfoss hackathon

Danfoss Trata Slovenia and Blockchain Think Tank Slovenia made an agreement to collaborate on a joint project, aimed at identifying blockchain companies and projects in the wider region, that are developing technological solutions within the energy industry.

Mød vores medlem – KIRT x THOMSEN

Fra design af en bæredygtig luftbåren løsning til et fælles sprog for at fremme samarbejdet i design af vindmøllevinger – KIRT x THOMSEN’s banebrydende ideer og design viser vejen frem og giver os nyt syn på muligheder og perspektiver af design.

Anbefalinger til hvordan man kan understøtte et vækstøkosystem inden for ressourceeffektivitet og miljøteknologi

Kan man skabe et vækstøkosystem? Nej, ikke på kort sigt, men man kan understøtte akti- viteter, der bidrager til et økosystem over tid. Vi deler her vores erfaringer og lærings- punkter fra Connecting Zealand, der havde til formål at understøtte skabelsen af et økosystem i Region Sjælland.

Knap 2,8 millioner kroner skal være med til at gøre cementproduktionen grønnere

Også Cement branchen står overfor en stor opgave, hvis Danmarks klimamål 2030 skal nås. Men der er håb forude…. Virksomheden CemGreen ApS har nemlig udviklet et supplerende cementmateriale der skal erstatte den flyveaske som der i dag bruges til cementproduktion.

Arbejdskøretøjer kan også køre på el

Ingeniørvirksomheden Converdan A/S arbejder sammen med Banke ApS og Syddansk Universitet på en løsning til effektiv opladning af eldrevne arbejdskøretøjer – for her er der nemlig et stort potentiale.

Det digitale CLEAN – Coronatilstand

I CLEAN følger vi myndighedernes retningslinjer for at dæmpe smittespredning af COVID-19. Men vi er her stadig!

Stærk erhvervsklynge for miljøteknologi tager nu form

Den nationale klyngeorganisation CLEAN har valgt at dele sine aktiviteter op i to separate erhvervsklynger. CLEANs miljøaktiviteter samles i en dedikeret og styrket erhvervsklynge for miljøteknologi. Dette sikrer en mere fokuseret klyngeindsats inden for miljøområdet og løfter niveauet af udvikling og innovation i miljøteknologivirksomheder i hele landet.

Der er fokus på energieffektivitet når virksomheder og universitet samarbejder omkring innovation

Energieffektivitet er højt på dagsordenen når GCM A/S, (Gearcentralen Micmotor) i samarbejde med 2 øvrige partnere, arbejder på en energieffektiv løsning til AGV’er og andre el-drevne køretøjer. Løsningen forventes at resultere i en besparelse på op til 25-30 % energi. Det sønderjyske innovationsprojekt forventes afsluttet i december 2021.

Hvordan skabes innovation og vækst i vandvirksomheder?

Innovationsklyngen for Vandteknologi inviterer til Kick-off dag med fokus innovation og vækst i små og mellemstore virksomheder.

Plastgenanvendelse og cirkulær forretningsmodel kan være nøglen til din virksomheds fremtidssikring

Plastgenanvendelse er et af de særlige fokusområder i Danmarks store nye udviklingsprojekt Grøn Cirkulær Omstilling. Læs hvordan din virksomhed kan få hjælp til udvikling af forretningsmodel som bl.a. tager hensyn til de kommende krav om genanvendelse af plast og styrker din forretning.

Cleantech-iværksættere får enestående muligheder i nyt projekt

Er du en forholdsvis ny iværksætter inden for Cleantech, eller har du en iværksætter i maven, men ikke kommet ud over rampen endnu, så er der nu mulighed for at blive en del af et spændende virksomhedsforløb med mange aktører, der kan hjælpe dig og din virksomhed/idé videre!

Klynger og Innovationsnetværk nytter!

Hvad er det klynger og innovationsnetværk kan skabe for de danske virksomheder? Bliv klogere på, hvordan CLEAN Miljø styrker innovationskraften i danske virksomheder!

Kan du spare penge med en grøn forretningsplan?

Med CLEAN Green Plan kan du spare penge i din virksomhed, opnå en grønnere profil og samtidig være med til at reducere energi- og materialeforbruget til gavn for økonomien, miljøet og klimaet!

Ny beregningsmodel – En accelerator til at fremme udnyttelsen af genbrugsvarme

Ny beregningsmodel gør det enkelt for supermarkeder over hele landet at få et estimat på økonomien ved varmegenvinding i netop deres supermarked.

Så er det tid til at søge projektmidler!

Innovationsfonden, EUDP og Industriens Fond leder lige nu alle tre efter gode bud på projekter indenfor det energiteknologiske område.

Mød vores nye medlem MASH ENERGY

Interessen for bæredygtige brændstofs løsninger er stigende. MASH Energy’s teknologi konverterer restproduktmateriale til gas- og flydende brændstoffer og producerer derved bæredygtige brændstoffer i form af gas og/ eller olie.

Når virksomheder, videninstitutioner og det offentlige mødes…

…så rykker vi på den grønne omstilling. Igen i år samlede CLEAN triple-helix på Smart City Expo i Barcelona

Vandklyngekonsolideringen er skudt igang

I det nye år skal CLEAN sammen med Teknologisk Institut v/Vand i byer, Danish Water Forum, HOFOR v/ Call Copenhagen, Danmarks Tekniske Universitet og Aarhus Universitet skabe én konsolideret Innovationsklynge for Vandteknologi. Den stærke partnerkreds skal skabe et samlet overblik over aktiviteter og servicetilbud til vand SMVér samt udvikle nye, ambitiøse innovationsindsatser, som løfter den samlede klynges evne til at skabe nye innovative SMV’er.

HOLMRIS B8 har været gennem lærerigt digitaliseringsforløb

HOLMRIS B8 er en af de virksomheder, der tidligere på året blev en del af Digital Business Transformation og besluttede sig for at arbejde med deres digitale forretningsmodel. Nu er de færdige med forløbet - så hvordan gik det egentlig og hvad fik de ud af processen?

Indien – et marked med et kæmpe potentiale for dansk energiteknologi

CLEAN og Inno-SE har netop været inviteret til Indien for at undersøge mulighederne for at danske virksomheder og kompetencer kan bidrage med løsninger til den store udfordring, inderne står foran: At gå fra cirka 40 til 450 GW kapacitet i vedvarende energi i 2030 og derudover skal 40% af elforbruget komme fra vedvarende energi.

Kan det betale sig at udnytte genbrugsvarmen fra supermarkeders køleanlæg?

Match-making som middel til Danfoss’ innovative fremgang

En af de ting vi er gode til i CLEAN, er at give store virksomheder eller offentlige organisationer adgang til innovative cleantech-løsninger. For nyligt matchede vi Fitness World med virksomheder som har løsninger til at reducere fitnesskædens totale energiforbrug, og tidligere har Danfoss været med i et Meet-the-buyer forløb, hvor screenede virksomheder præsenterede løsninger på Danfoss’ konkrete cleantech-behov.

CLEAN driving waste management opportunities in Brazil and the South American Region

During the week of 21-25 October 2019, CLEAN together with Innovation Norway and Tillväxverket, facilitated three co-creation workshops on waste management opportunities in both the Cities of Rio de Janeiro and Sao Paulo.

FÅ OVERBLIKKET: Her er der penge at hente i 2020 til din gode idé inden for energiteknologi

Går du med en endnu uforløst god ide til et projekt indenfor det energiteknologiske område? Så læs med her, hvor vi i CLEAN har gjort det lidt lettere at få et overblik over både de nationale og de europæiske muligheder for funding.

Energilagringsprojekter søges – Smart Energy Systems ERA-Net – MICALL 19

22. mio Euro skal hjælpe energilagringsløsninger på vej! Så har I et energilagringsprojekt, som bidrager til udviklingen af bæredygtige, integrerede lagringsløsninger af såvel kortvarigt og langvarigt lagring er der nu mulighed for til dette forsknings- udviklings- og demonstrationsprojekt (FUD) at søge om støtte.

Ansøg om 250.000 Euro til VIDA Demonstrationsprojekter – Deadline er den 31. oktober 2019.

Internationalt call og støttemulighed til små og mellemstore virksomheder som arbejder inden for vand, energi, KET og fødevarer.

TechBBQ 2019 var en stor succes!

CLEAN, Inno-MT og Inno-SE deltog med stor succes i dette års TechBBQ, hvor vi havde 21 medlemmer med.

95 mio. kr. til løft af grøn og cirkulær omstilling i små- og mellemstore danske virksomheder

Projektet skal rulles ud i alle dele af Danmark og henvender sig til virksomheder, der ønsker at fremme deres udvikling af grønne forretningsmodeller gennem en øget genanvendelse af plast, bedre værdiudnyttelse af materialer og udvikling af potentialerne ved cirkulært design og produktudvikling.

Søger I støtte til udvikling af nye cleantech produkter?

5 landsdækkende støtteprogrammer giver nu små og mellemstore virksomheder muligheden for at kunne udvikle cleantech løsninger og produkter. Skal din virksomhed også have del i den økonomiske støtte?

Guide til at kortlægge eksisterende bygningsressourser og materialers klimabelastning

Få hjælp og inspiration til at forstå værdierne i eksisterende bygninger og udnyt dermed ressourcerne i cirkulære renoveringer

Living Lab Events – Blue Gate Antwerp & Green Energy Park (B)

På vegne af Interregs Northern Connections projekt vil Blue Gate Antwerpen og Green Energy Parc i Bruxelles gerne invitere virksomheder - især små og mellemstore virksomheder - til at præsentere deres innovative idéer om henholdsvis smarte mobilitetsløsninger og løsninger til multienerginet.

European Utility Week 2019 i Paris – Skal I med?

Vi søger danske virksomheder, forsyninger eller universiteter, der har indgået i et større energi-/ infrastrukturprojekt til at præsentere på den nordiske Hubsession på European Utility Week 2019.

Mød vores nye medlem: Nerve Smart System ApS

Er det muligt at udfordre og måske endda erstatte den eksisterende tilgang til batteristyringssystemer (BMS) og i så fald, hvordan?

Bliv udstiller på Smart City Expo’en i Barcelona

I år har Inno-MT fået mulighed for at få en udstillerplads på den nordiske pavillon. Derfor kan vi kan tilbyde seks medlemmer at udstille deres løsning eller teknologi på pavillonen til en favorabel pris. I tilbuddet indgår:

Innovative Algae Platform for Industrial Wastewater Valorization

Last week, the project ‘Innovative Algae Platform for Industrial Wastewater Valorization’ (InWAP) had a kick-off meeting at DTU.

Samfundsinnovation

Sådan sætter vi tempoet i den grønne omstilling op

19 VIDA projects to 34 SMEs

From February 1st 2019 until January 3rd 2020 the Value-added Innovation in fooD chain – VIDA project is actively promoting a funding opportunity for the European clusters and SME’s interested in providing innovative technological solutions for agri-food value chain and resource efficiency uptake, such as water and energy.

Living Lab Events – Hoogeveen & Alkmaar (N)

Interreg projektet Northern Connections søger efter innovative løsninger og metoder til specifikke challenge områder - til de næste to Living Lab Events, der afholdes i Holland d. 12-13 september 2019.

Ny ansøgningsrunde EUDP 2019 II

Kan dit energiprojekt være med til at løse Danmarks udfordring om at blive fossiluafhængigt i 2050? EUPD indkalder til anden ansøgningsrunde i 2019

Folkemødet 2019 – Hvor blev de innovative energi- og miljøvirksomheder af?

Folkemødet 2019 handlede meget om klimaforandringer, grøn omstilling og bæredygtighed i bred forstand – men de innovative vækstvirksomheder fyldte generelt alt for lidt i landskabet. Det er en skam, for det er netop dem, der sidder med nøglen til at omsætte den grønne omstilling til vækst og eksport

SCALE-UP: Reaching almost €29 million of investments

SCALE-UP news round-up first half of 2019: Reaching almost €29 million of investments in CO2-reducing industrial technologies across 17 success storiesª

CLEAN forbinder aktører – Nu omdannes spildvarme til overskudsvarme.

Når CLEAN forbinder aktører omdannes projektkrav til resultater og samarbejder.

Living Lab Events – Billebogen & Flensburg Fjord Region (G)

I EU-projektet Interreg Northern Connections vil byen, Hamburg, og delstaten, Schleswig-Holstein, gerne invitere virksomheder til at præsentere deres innovative ideer om intelligent energiforsyning og intelligente mobilitetsløsninger til byer samt en for landdistrikter.

Toolbox 2.0 lanceres!

Denne værktøjskasse er et produkt af konkrete erfaringer fra projektet Northern Connections. En samling praktiske værktøjer bruges til at skabe vellykkede arrangementer med det formål at låse op for potentialet for tværregionale og nationale samarbejder.

Styring til gadebelysning vinder finale i vækst!

AMPLEX er netop kåret som virksomheden med det største vækstpotentiale indenfor Energieffektive Teknologier. Det skete ved Next Step Challenges store finale-event i Esbjerg d. 29 Maj, hvor 24 små og mellemstore vækst-virksomheder kæmpede om finale-sejren.

Skarpe hjerner til dit problem

Virksomheder har nu mulighed for at byde ind med problemstillinger til dette års ESGI, som finder sted i uge 34 på Gråsten Landbrugsskole.

Innovative plastic sorting and reprocessing solution

Innovative sorting and reprocessing solution for plastic waste from Danish households

Living Lab Event – Hoppet (S)

Interesseret i match-making, vidensdeling og at pitche din løsninger overfor repræsentater fra Göteborgers kommune, der søger bæredygtige og CO2-neutrale løsninger til et pilotprojekt?

ENERGITEKNOLOGI – Når én procent kan gøre en forskel

En ny analyse foretaget af CLEAN, IRIS Group og Innovationsnetværket Smart Energy kortlægger for første gang Danmarks energisektor på virksomhedsniveau.

Webinar: Opportunities and insights of the Chinese Cleantech Sector

A great opportunity for European SMEs who are looking for business opportunities in the Chinese cleantech market.

Open call for VIDA Voucher Scheme

I VIDA arbejdes for at fremskynde implementeringen af nye løsninger til fødevaresektoren mhp. forbedret anvendelse af vand og energi gennem ambitionen om at reducere tab og forbrug. VIDA har tre forskellige typer af finansieringsvouchers til støtte for små og mellemstore virksomheder (SMV), der søger nye ressourceeffektive løsninger.

Kronik i Børsen – Partnerskaber styrker innovationskraften

KRONIK: Hvis innovationen skal styrkes i Danmark kræver det, at virksomhederne tager initiativ til sparring med universiteterne.

Sådan!!!! Lad os beholde fagspecialisterne i lokalområdet!

Vækst og beskæftigelse! Hvordan kan den regionale styrkeposition inden for energi effektive teknologier udnyttes til at fastholde fagspecialister i lokalområdet?

Klimavenlig Eurovision 2019

Med Støtte fra Realdania, har CLEAN og C40 lanceret City Solutions Platformen, en innovativ platform for byer og virksomheder til at skabe løsninger sammen. I maj 2019 vil Tel Aviv afholde Eurovision og som en af City Solutions Platform byerne, leder de efter klimavenlige løsninger til mega events.

Living Lab Event – Økern Centrum (N)

OREEC og Oslo kommune søger virksomheder, kompetencer, idéer eller teknologier inden for Sustainable Energy Solutions, Zero-Emission Transport of Goods, Smart Buildings og Waste Management til Northern Connections andet Living Lab Event, der afholdes i Ørkern Centrum. 

Living Lab Event – Syd Energi (DK)

Syd Energi søger nye forretningspartnere inden for Sensor Technology, More Green Behaviour og Smart Home. Så kom og deltag og pitch din idé eller jeres teknologiske kompetencer ved Northern Connections første Living Lab Event d. 7 November 2018!

Elitekandidater til Next Step Challenge søges!

Søger din virksomhed ny viden omkring, hvordan I vækster eller indtager nye markeder – og har I potentiale til at forny energi industrien med enten jeres geniale ide, en hemmelig ingrediens eller en overlegen teknologi?

Ny Energi Infrastruktur i Korea

CLEAN i samarbejde med Innovation Centre Denmark om opstart af innovations forløb i Seoul

Webinar: Chinese cleantech sector

A great opportunity for European SMEs who are looking for business opportunities in the Chinese cleantech market. 

1st Prize: 10.000 Euro – EU-China Cleantech Competition 2018 in Copenhagen

1st Prize: 10.000 Euro & All-inclusive package to the final in China at the 5th International Cleantech Cooperation & Investment Conference, including flight tickets, accommodation and conference fee. The EU-China Cleantech Campaign creates a stage for cleantech companies to flourish, with partners offering training, coaching, and financial support.

Industriel Elektronik Innovation (IEI) åbner op for ny ansøgningsrunde!

Har din virksomhed gode produktidéer og -løsninger og kan disse realiseres gennem innovationssamarbejder? Projektet IEI har netop åbnet op for en ny ansøgningsrunde!

Midtjyske virksomheder får unik mulighed for sammen at udvikle grøn energiteknologi

Nyt projekt vil samle små- og mellemstore virksomheder i innovationssamarbejder for at løse nye behov i energisektoren. Projektets fokus er på integrerede energisystemer.

Godt projektsamarbejde tiltrækker nye medlemmer

Godt samarbejde, øget netværk samt kompetent vejledning ligger til grund for nyt medlemsskab! 

Månedens profil – GeoDrilling: Jorden – et naturligt underjordisk varmelager

Driftsmæssig bæredygtig opvarmningsform? Hvilke muligheder er der for at etablere en opvarmningsform som ikke kun kan levere varme, men også køling til bygninger uden brug af fossile brændsler?

Teknologiskift inden for køleanlæg åbner op for nye muligheder!

Nye EU-regler omkring brugen af syntetiske kølemidler kan føre til en accelereret udfasning i brugen af disse bl.a. i køleanlæg.

Endnu en Innobooster ansøgning i hus!

Vejledning og faglig sparring åbner døre for produktudvikling! 

Webinar: Se Athen fremlægge byens klimaudfordringer

Tordag d. 26 Juli afholdte indledte City Solutions Platformen et webinar som dens første indsats for at hjælpe Athen i dens kamp mød hedebølger og nadre extreme vejrforhold. Webinaret blev faciliteret af CLEAN, C40 og Athen for interessedere virksomheder, innovatører og vidensinstituitioner. Hvis du missede muligheden for at deltage, men er er interesseret i projektet får du her muligheden for at se webinaret i dens fulde længde og få vigtig indsigt i hvad Athens klimaudfordringer består i. 

Tag del i innovative byløsninger i Athen

Med Støtte fra Realdania er CLEAN og C40 nu klar til at lancere City Solutions Platformen. Den første by-udfordring kommer fra Athen som gerne vil sænke forekomsten af ”varme-øer” og hedebølger ved at øge antallet af grønneområder med fokus på skoleblokke og forladte byggepladser.  

Webinar: Insights on China’s Environmental New Issues Market

CLEAN member and EC2I partner Umore Group offers insights on the Chinese market by webinar.   

Cirkulære byggeprojekter skyder op på tværs af Region Midtjylland

Fire projekter med fokus på det cirkulære byggeri er for nyligt bevilliget støtte til at sætte i gang. Projekterne hører til i Aarhus, Horsens og Hedensted med det formål at fremme cirkulære processer i byggeriet og skabe bedre vilkår for kommunernes borgere og erhverv. 

Sæt skub i din digitale udvikling

Nu har du mulighed for at ansøge om at være med i Digital Business Transformation og sætte skub i din digitale udvikling!

Søg løbende om støtte til udvikling af cirkulære byggeløsninger

Nu skal du ikke længere ansøge til en given deadline, men kan løbende, når du har en god ide/løsning, søge om støtte til at udvikle på dine cirkulære byggeløsninger. 

Save the date: fremtidens bæredygtige spildevandsbehandling – konference på DTU Risø

Bliv opdateret på den nyeste viden inden for miljøteknologi relateret til spildevand og bæredygtighed, hør hvad andre virksomheder gør, og bliv matchet med studerende, forskere eller potentielle partnere fra branchen. Den 30. oktober 2018 slås dørene på DTU Risø op til en dag med fokus på fælles udfordringer og byder op til samarbejde på kryds og tværs. Sæt allerede nu kryds i kalenderen!

Søg finansiering til din energiløsning via Innovationsfonden

Ny ansøgningsrunde ved Innovationsfonden - ansøg senest 14. august 2018. 

CLEAN Medlem – ekspert inden for solenergi – kommer vidt omkring

Bæredygtig energi og byggeri har ikke altid ligget højt på dagsordenen, men for Torben Esbensen, der i nov. 2017 blev udnævnt Fellow i International Solar Energy Society (ISES), startede passionen for solenergi og bæredygtigt byggeri og energidesign for mere end 45 år siden.

EC2i China Matchmaking Mission 12-16 November 2018

Innovation i genbrug

Region Sjællands innovative affaldsselskaber og virksomheder vil gerne samarbejde om nye løsninger indenfor genanvendelse af plast, flamingo, tekstil, haveaffald, træ og papir!

Vinderne af Scale-Up Denmark – powered by Next Step Challenge er fundet!

Fejring af vækst, udvikling, hårdt arbejde og ambitioner! **

Tak for sidst – CLEANs årsmøde 2018

Tirsdag d. 22. maj afholdt CLEAN årsmøde på DTU i Lyngby for 150 medlemmer, partnere og CLEAN-repræsentanter.

Vi siger tak! Et tilbageblik på Sustainable Urban solutions konferencen

D. 23 maj løb Sustainable Urban Solutions konferencen af stablen i København.Konferencen var arrangeret af CLEAN og 6 andre nordiske partnere som en del af Nordic Clean Energy Week. Konferencen tiltrak 400 gæster fra over 30 forskellige lande samt 12 byer fra hele verdenen. konferencen havde fokus på hvordan nordiske løsninger kan skaleres og udbredes til andre byer rundt omkring i verden i vores søgen på bæredygtige løsninger.  

Se Smart Energis afd. webinar

Nåede du ikke at se webinaret live så har du nu mulighed for at se Smart Energis afd. webinar!

Sammen om klimatilpasning” – et klimaprojekt på tværs af 5 kommuner med blandt de 100 bedste danske klimaprojekter

Temadag omkring energieffektive teglværker er godt overstået.

De danske teglværker har, gennem de seneste år, gennemført en række tiltag for at øge energieffektiviteten, men hvilke potentialer og muligheder er der for yderligere at udnytte de store mængder overskudsvarme?

Kick-off VIDA – 5 million euro INNOSUP project.

Together with partners from the Netherlands, Germany, Spain, Portugal, Italy and Czech Republic, CLEAN is getting ready for VIDA - Value-added Innovation in fooD chAins kick-off meeting taking place in Leuwarden in week 20.

Se webinaret: 100% kollektiv varmeforsyning – er det muligt?

Det er de 20% af danske boliger uden kollektiv forsyning, der er sværest for kommunerne at lave grøn omstilling i. Løser man problemstillingen omkring kollektiv forsyning i de sidste 20% af Danmark, knækker man samtidig koden til kollektiv forsyning på eksportmarkederne. Ligeledes har Danmark en målsætning om at blive uafhængig af olie allerede i 2035 og CO2-neutral i 2050. Du kan nu se med på webinaret og få en introduktion til mulighederne i termonettet, den nyeste, praktiske viden på området samt de regulatoriske rammer herfor. 

Nordic Edge: Get access to the Norwegian Smart City cluster

Are you interested in the Norwegian market for Smart City solutions? CLEAN offers access to the Norwegian Smart City cluster Nordic Edge, including their flagship event in Stavanger on 25-27 September

CLEAN årsmøde 2018 – temaspor tager form

Tag plads på første parket og få et blik ind i fremtiden. På CLEANs årsmøde 2018 samles medlemmer og samarbejdspartnere om innovationskraften i cleantech virksomheder. Vi præsenterer de nyeste eksempler på teknologiudvikling, produktinnovation og internationalisering løftet af SMV’er og store virksomheder i samarbejde med videninstitutioner og offentlige aktører.

Københavns Ervervspris 2018

Onsdag den 30. maj afholder Københavns Kommune Erhvervsdialogmøde klokken 8.30-12.00 på Københavns Rådhus.

Events og arrangementer – sætter skub i innovationssamarbejder!

Resultater viser, at projektet CLEAN 3.0 indtil nu har haft succes med at skabe innovationssamarbejder på baggrund af afholdte arrangementer.

Syddansk OPI-pulje – Du har stadig chancen

Nåede du ikke at søge OPI-puljen, så har vi en god nyhed! 

Potential soil remediation project in Zhejiang, China

Vigtigt møde mellem danske bygherrer og leverandører hos Innovationsnetværk Femern Bælt

Mere dialog mellem bygherrer og leverandører skal skabe bedre bygge- og anlægsprojekter i fremtiden. Lene Stevnhoved fra Region Sjælland, og Kim Smedegaard Andersen fra Fermern A/S, sætter fokus på bygherrernes ønsker om mere dynamiske processer hvor øget dialog med leverandørerne skal skabe billigere, fejlfri og mere innovative byggerier og anlæg i fremtiden.

Wasteland – fra affald til arkitektur

Tirsdag d. 13. marts afholdte CLEAN workshop omkring netværksdannelse og cirkulær økonomi for de fremmødte ved Wasteland-udstillingen på Saxovej i Kolding...

Dansk deltagelse af innovative SMV’ere til Meet-the-Buyer event i Sverige

Den 22. marts 2018 blev der ifm. CLEANs Scale-Up projekt afholdt Meet-the-Buyer event i Halmstad, Sverige, hvor to små-og mellemstore danske virksomheder var inviteret til individuelle en-til-en samtaler med virksomheden Swerock og virksomheden Saint-Gobain Ecophon.

‘Sammen om Klimatilpasning’ indsendt til KLIMA100

Med Klima100 fokuseres der på de danske kommuners rolle i at modvirke og håndtere de stigende klimaudfordringer. Klimatilpasning er en af de fire hovedgrupper, da øgede vandmængder truer byernes gader og byernes bygninger.

Når gassen går af Holland

Holland har gennem mere end 50 år høstet sin varme-energi fra naturgas. Men nu er det slut, for gas-jordskælv i det nordlige Holland ryster ikke kun husene, men også politikerne. Nu skal boligernes energiforbrug bringes i ZERO. Peter Rathje fra Project Zero, medlem af CLEAN har skrevet om sit indtryk fra studieturen i Leeuwarden og møderne med byens borgmester, provinsens politikere og de nye innovative producenter blev gennemført som en del af EU Horizon REFURB-projektets afsluttende projektmøde i Leeuwarden primo marts 2018. 

Din kommunes mulighed for at modtage støtte til projekter inden for cirkulær økonomi

I Circularity City er netop åbnet for en ny pulje med fokus på at støtte cirkulære projekter i kommunerne i Region Midtjylland. Som kommuner kan I nemlig søge en særskilt pulje om midler til at gøre kommende byggerier og byudviklingsprojekter cirkulære.

Fokuseret indsats på mødebooking giver masser af virksomhedsbesøg

De seneste måneder har en fokuseret indsats på mødebooking med små- og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark betydet at CLEAN Green Plans konsulenter har besøgt 45 virksomheder i Esbjerg og omegn med henblik på at finde energibesparelser og få lavet en helt konkret forretningsplan, som viser hvordan besparelserne opnås ved investering i ny teknologi eller omlægninger af arbejdsgange eller lignende.

3 kommunale veje til omfattende energirenovering i Danmark

Kommunerne og de offentlig/private partnerskaber har en vigtig rolle i at informere og inspirere private boligejere til en langt mere omfattende energirenovering af deres hjem, også kaldet dyb energirenovering. I løbet af 2018 inviterer Project Zero og CLEAN til møde med de kommuner, som er særligt interesserede i energieffektivisering af den private boligmasse.

Nye bevillinger skal hjælpe cirkulære løsninger til byggeriet på vej

To nye projekter med bud på innovative, cirkulære produkter og løsninger har i disse dage fået bevilliget støtte via Innovationspuljen i projektet Cirkulære Byggeløsninger. De skal øge fokus på cirkulær økonomi i byggeriet. 

City Solutions Platform – Samarbejdsprojekt mellem byer og den private sektor for at skabe en fælles arbejdsplatfrom.

City Solutions Platform (CSP) startede sin pilot fase I 2017 hvor den skabte et stærkt samarbejde mellem forskellige leverandører for at gennemføre klimaaktioner i en række byer for at implementere konkrete bæredygtighedsløsninger.

CLEAN er på udkig efter flere projekter indenfor Energieffektive Teknologier

Har din virksomhed et udviklingsbehov eller et muligt udviklingsprojekt er CLEAN på udkig efter flere innovationsprojekter. CLEAN skaber rammerne for dine løsninger. 

Vil du søge OPI-puljen… så kan det nås endnu!

Har din virksomhed udviklet et projekt eller produkt, der er tæt på at komme på markedet men mangler det et sidste skub i den rigtige retning, for at nå målet? Så er OPI-puljen måske løsningen for netop dit projekt! 

CLEAN sikrer tillidsfulde partnerskaber

CLEAN er partner i Scale-Up Denmark, og herudfra fokuserer vi udelukkende på virksomhedernes behov. Formålet er at opdyrke og fremme innovationssamarbejder i mellem virksomheder samt at matche virksomheder, offentlige aktører og videninstitutioner. Ligeledes ser vi på tendenser i branchen og arbejder ud fra et neutralt perspektiv – politisk såvel som teknologisk.

Levende testlaboratorier i nordsøregionen på vej

Levende testlaboratorier eller living labs er en platform, hvor virksomheder kan få testet deres teknologier i et reelt miljø. I Northern Connections projektet pågår arbejdet med at definere og sætte kriterierne for hvornår en lokation kan kaldes et living lab. Det betyder helt nye testmuligheder for CLEAN-medlemmers innovative teknologier i de kommende år. De første workshops afholdes allerede i 2018. 

Forlængelse af ansøgningsfrist for Syddansk OPI-pulje.

Syddansk vækstforum og Regionsrådet har forlænget fristen for ansøgninger til Syddansk OPI-pulje. Sidste ansøgningsfrist er d. 1 Marts 2018. 

Veloverstået Smart City Expo 2017 – når bagagen er fyldt med nye, stærke relationer og ny, spændende viden

Mere end 70 danske deltagere var i år med CLEAN til årets Smart City Expo i Barcelona, der bød på en række tætpakkede dage med fokus på at skabe rammerne for nye, stærke netværksrelationer, ny viden og faglige indspark.

Clean Solutions på COP23

Clean Solutions optrådte på COP23 i Bonn med indlægget "how to mobilise green investments for smart solutions"

Meet the buyer i Barcelona

Under dette års Smart City Expo i Barcelona holdt CLEAN to Meet-the-buyer events, et af dem med danske SEAS-NVE, der mødtes med potentielle forretningspartnere, som præsenterede deres innovative teknologier. 

3-4 mio. euro skal ud at arbejde i virksomheder i Femern Bælt korridoren

Fra politisk side er ønske om at accelerere innovation og samarbejde i Femern Bælt korridoren. CLEAN har fået til opgave at udvikle et nyt dansk-tysk interreg-projekt centreret om bygninger, smarte energisystemer og genanvendelse af byggematerialer.

Nyuddannede klimaentreprenører står klar til at klimasikre boligejernes hjem

Vandet kommer! Men de nyuddannede klimaentreprenører er klar til at håndtere vandmasserne og vejlede boligejere i retning af nye kreative løsninger, der gør vandet til en ressource frem for et problem.

Et nemt tilbud på dyb energirenovering

Det skal være mere enkelt for boligejere at få energirenoveret deres hjem. Derfor har det internationale samarbejde REFURB udviklet en række ”pakketilbud”, som er så fristende, at det bliver svært for boligejerne at takke nej – især hvis projektet bliver hjulpet lidt på vej af lokale konsortier.

Matchmaking endte med nye samarbejder

For Claus Moos fra CCM Electronic Engineering blev den netop afholdte matchmaking dag i Sønderborg til et nyt konkret samarbejde. Han var med som en af tre cases, der præsenterede hver sin udfordring over for indbudtevirksomheder, der fik lejlighed til at byde ind med viden og løsningsmuligheder.

Bæredygtighed handler også om konkurrencedygtighed

Få inspiration til konkurrencedygtig bæredygtighed med resultater fra INNO-SE projektet Grøn Omstilling i Hotelbranchen på konferencen Responsible Business Events d. 30.10. Det afholdes som et søsterkonference til Sustainable Brands konferencen i København. Hvis din virksomhed er en del af Innovationsnetværket Smart Energy, får du 20% rabat på billetten.

SmartTrolley & AutoTurf inspirerer spirende PhD’ere

D. 11. oktober afviklede projektpartnerne i de to Sønderborgbasserede demonstrationsprojekter AutoTurf og Smart Trolley et intro seminar ved Sønderborg Iværksætterservice. Her kunne de på egen hjemmebane give et teoretisk og praktisk indblik i skabelse og drift af projekter med et højt fagligt niveau.

Søg midler til innovationspuljen for cirkulære byggeløsninger

Søger din virksomhed midler til at realisere cirkulære projekter inden for byggeriet? Så er Innovationspuljen for Cirkulære Byggeløsninger måske lige noget for dig.

Smart Trolley & AutoTurf inspirerer spirende PhD’ere

d. 11. oktober afviklede projektpartnerne i de to Sønderborgbasserede demonstrationsprojekter AutoTurf og Smart Trolley et intro seminar ved Sønderborg Iværksætterservice. Her kunne de på egen hjemmebane give et teoretisk og praktisk indblik i skabelse og drift af projekter med et højt fagligt niveau.

Toolbox for klynger

I udgangen af år 2017 vil der i forbindelse med Northern Connections projektet blive lanceret en ny Toolbox. Denne indeholder praktiske værktøjer om, hvordan man faciliterer events, tjenester, langtidsholdbare initiativer og internationalisering. Ydermere er Toolboxen et inspirationskatalog, der omhandler matchmaking, vidensdeling og idéudvikling.

City Solutions Platform Update

Update on the activities, outcomes, and next steps of the four pilot cities in the CLEAN-C40 City Solutions Platform. 

Fokus på kunderejsen bringer leverandør og kundesegment tættere sammen om dybdegående energirenoveringer

Agreement between CLEAN’s core member and NIES

On 15th September 2017, an important step was made in the collaboration between CLEAN’s core member the Capital Region of Denmark and Nanjing Institute of Environmental Sciences (NIES), Ministry of Environmental Protection, P.R.C.

Nyt projekt kvalificerer forretningsideer for iværksættere

Fra forretningsidé til målrettet vækst. Med programmet Pre Scale-Up får du kvalificeret din forretningsidé og bliver trænet til at skalere din virksomhed.

Live fra Sønderborg

CLEAN's CEO, Carsten, er på scenen til 100% Climate Nuetrality Conference, hvor han taler om CLEANs tilgang til temaet disruptive technologies.

We have now pre-qualified four competing consortia!

In relation to the tender for an Innovative plastic sorting and reprocessing solution, four competing consortia have now been pre-qualified

International Cleantech Network forlænger sekretariatsaftale med CLEAN

International Cleantech Network forlænger sekretariatsaftale med CLEAN til og med 2019

Søg midler i Circularity City-kommunepuljen

Har du i din kommune et projekt med fokus på cirkulære løsninger i byggeriet, som du mangler støtte til at få realiseret eller videreudviklet, så er her måske din mulighed for at få faglig sparring og støtte. 

Ansøg nu – og bliv en af vores elitekandidater i Scale-Up Denmark

Har din virksomhed potentialet til at forny brancherne for hhv. energieffektivisering og offshore – og er I klar til at skabe vækst til Danmark?

Så er der åbent for nye ansøgninger til Elitecenteret for Energieffektive Teknologier

Skal din virksomhed disrupte branchen for Energi? Bliv en del af Next Step Challenge 2018! Vi har ansøgningsdøren åben!

Syddanmark i front med vækst inden for industriel elektronik

Virksomhederne i Region Syddanmark peger på vækst og eksport inden for industriel elektronik som fremtidens store guldæg. Det viser en ny analyse foretaget af CLEAN, Region Syddanmark og SDU. 

Delegation fra New York bliver klogere på arbejdet med cirkulær økonomi i CLEAN og Region Midtjylland

Arbejdet med cirkulær økonomi I Region Midtjyllands kommuner og hos CLEAN var onsdag d. 30. august omdrejningspunktet for en delegation af personer fra New York, som alle arbejder med bæredygtighed, cirkulær økonomi og energieffektivitet.

Deltag i CLEANs medlemsundersøgelse

Som årligt tilbagevendende begivenhed udsender CLEAN spørgeskema til alle medlemmer, for at tage temperaturen på medlemmernes engagement og kendskab til de mange muligheder, der er i CLEAN og medlemsnetværket.

VÆR HURTIG! Kom gratis med CLEAN til TechBBQ

CLEAN er kommet i besiddelse af en række gratis billetter til TechBBQ d. 5.-6. september i København, som er en årlig summit med fokus på entreprenørskab og nye teknologier.

Sidste ansøgningsfrist for Syddansk OPI

Få støttet jeres prototype med op til 1.450.000 kr. 

Ny Værktøjskasse til teknologileverandører og selskaber indenfor fjernvarme

I et konsortium bestående af State of Green, Grøn Energi, DBDH og CLEAN er der i det sidste års tid blevet udarbejdet en værktøjskasse, der kan være med til at øge eksportfremme af de vestdanske virksomheder og selskaber inden for fjernvarme.

#SmarterCitiesNow Solution Challenge

#SmarterCitiesNOW Solution Challenge er et Open Call hos Tech Nordic Adviocates for start-ups/scale-ups/SMV'er, som arbejder med løsninger, der skal skabe smarte og bæredygtige byer. Du kan deltage i konkurrencen nu! Der er deadline for indsendelse d. 15. september 2017. 

Højt politisk engagement til klyngeudvikling i Nordsøregionen

REMINDER – CLEAN udbyder mere end 27 mio. kr. til innovationssamarbejder til SMV’er

REMINDER - CLEAN udbyder mere end 27 mio. kr. til innovationssamarbejder til SMV'er 

DTU High Tech Summit – Skal du med?

DTU High Tech Summit - Skal du med?

PRESSEMEDDELELSE: Jysk samarbejde styrker vækst og konkurrence i Nordsøregionen..

Aalborg kommune, Århus kommune, CLEAN, Region Nordjylland, Region Midtjylland og Region Syddanmark er nu gået sammen i et Nordsø-partnerskab for at løse udfordringen og styrke konkurrenceevnen for jysk erhvervsliv

ENERGY COOL ER ÅRETS SCALE-UP VIRKSOMHED INDENFOR ENERGIEFFEKTIVE TEKNOLOGIER

Forestil dig en fremtid uden net forbindelse! Sådan åbnede Fredericia virksomheden deres del af showet og den udfordring løser Energy Cool bl.a. med intelligent køling. Ved Semifinalen i Musikhuset Esbjerg blev Energy Cool kåret som 2017 vinder af Next Step Challenge årets Scale-Up Denmark virksomhed indenfor Energi Effektive Teknologier.

CLEAN på Folkemødet 2017

I sidste uge gæstede CLEAN for første gang Folkemødet på Bornholm med stor succes. Folkemødet er en unik mulighed for CLEAN til at debattere, mødes med samarbejdspartnere og skabe fokus på den grønne omstilling. 

PRESSEMEDDELELSE: Ny aftale gør danske maskinstationer grønnere

Et nyt samarbejde mellem brancheforeningen Danske Maskinstationer og Entreprenører (DM&E) og klyngeorganisationen CLEAN, der arbejder med den grønne omstilling i Danmark, skal sikre, at de danske maskinstationer bliver langt mere energibesparende, end det er tilfældet i dag.

International Pitch Workshop in Copenhagen

CLEAN får ny formand

Ny formand for CLEAN er Henrik Bindslev. Mød hele den nye bestyrelse her. 

Velkommen til CLEANs nye hjemmeside

CLEAN er glade for at kunne byde jer velkommen til vores nye hjemmeside. Med en deadline d.30 maj 2017, har vi haft meget travlt. Der vil over sommeren komme masser af nyt indhold og opdateringer