Dronebaseret måleteknologi

Dansk landbrug er underlagt udledningskrav for ammoniak. I mange tilfælde kan det være en udfordring at afgøre ammoniak- og metankoncentrationen i staldbygninger. Formålet med projektet er at udvikle en dronebaseret måleteknologi, som skal gøre det nemmere og mere kosteffektivt at monitorere emissioner fra landbruget. 

DRONEBASERET MÅLETEKNOLOGI

Baggrund
Dansk landbrug er underlagt udledningskrav for ammoniak. I mange tilfælde kan det være en udfordring at afgøre ammoniak- og metankoncentrationen i staldbygninger. Derudover efterspørges der en mere kosteffektiv målemetode, da man alternativt skal måle emissionen fra alle afkast på en stald, der nemt kan have over 50 afkast.

Formål
Formålet med projektet er derfor at udvikle en dronebaseret måleteknologi, som skal gøre det nemmere og mere kosteffektivt at monitorere emissioner fra landbruget. Ved hjælp af sporgasfrigivelse og måling af ammoniak og metankoncentrationen med præcise måleinstrumenter fra Picarro (Cavity RingDown Spectroscopy (CRDS)) vil man kunne estimere ammoniak og metanemissionen fra en staldbygning.  Den aktuelle koncentration af gasserne metan, ammoniak og sporgas vil blive målt i fanen nedstrøms en staldbygning. Her ud fra kan man beregne emissionen fra det samlede staldanlæg.

For at lette arbejdet med udtagningen af prøver vil man benytte droner til at udtage luftprøverne enten i TEDLARposer, evakueret beholder eller en forlænget slange. For nogle besætninger vil det i bestemte vindretninger ikke være muligt at udtage emmissionsmålinger fra jorden, f.eks. på grund af topografi på stedet. Dronesampling muliggør desuden vertikale måleserier der kan give en mere præcis bestemmelse af emissionen.

Projektpartnere
Dronekompagniet, LMO, Teknologisk Institut, FORCE og DTU Miljø

Kontakt:
Mathias Andersen, Teknologisk Institut.
Tlf: +45 30921786
Mail: mxa@agrotech.dk