Bæredygtige hør- og hampetekstiler

Bobleprojektet ”Bæredygtige hør- og hampetekstiler” som skulle afklare hvilke potentialer og begrænsninger der ligger i produktion af tekstiler af hør og hamp i Danmark, har vist så positive resultater at der nu arbejdes videre på identifikationen af teknologiske udviklingsbehov i værdikæden.

Ud over at hamp giver ca. 2,5 gange så meget udbytte per hektar sammenlignet med bomuld, er en anden klar fordel ved at bruge hamp til tekstilproduktion, at hampen vokser enormt højt og at hele planten kan udnyttes. Kun en del af hampen bruges til tekstil, hvorimod resten af planten bl.a. bliver brugt til bygge- medicinal og fødevareindustrien. Alt på planten har derfor en funktion og skaber grundlag for flere højværdiprodukter

Rachel Kollerup, Designer og innovator

Måske vi skal gå i tøj lavet af hør- og hampetekstiler

Bobleprojektet ”Bæredygtige hør- og hampetekstiler” som skulle afklare hvilke potentialer og begrænsninger der ligger i produktion af tekstiler af hør og hamp i Danmark, har vist så positive resultater at der nu arbejdes videre på identifikationen af teknologiske udviklingsbehov i værdikæden.

Projektet tog afsæt i, at hør og hamp kan dyrkes økologisk på vores breddegrader, uden pesticider og med meget lidt brug af gødning. Den nuværende produktion af tekstiler er stærkt miljøbelastende. Især dyrkning og produktion af bomuld til tekstiler i 3. verden og transporten over store afstande udgør en enorm belastning for miljøet. Projektet har der

At hampen er langt mindre miljøbelastende, er kun én af de få fordele der er ved at bruge den til produktion af tekstiler.

I løbet af projektperioden blev der gennemført en række indledende forsøg med enzymatisk behandling af ubehandlede hampestængler og skættede hampestængler, dyrket i Danmark. De indledende enzymforsøg viser, at der er et potentiale ved at gå denne vej, og at de anvendte råvarer, bl.a. hamp dyrket i Danmark, opnår en forbedret kvalitet som også er spindbar.

Derfor arbejder flere af projektdeltagerne nu videre i fase to med formuleringen af et større projekt med basis i de opnåede resultater i bobleprojektet, herunder identifikation af teknologiske udviklingsbehov i værdikæden. I denne fase udvises konsortiet og vil således dække relevante aktører i hele værdikæden, herunder end-users og netværket til tekstil- og modebranchen, Lifestyle & Design cluster, som Inno-MT har et godt samarbejde med.

Presse