Brændt træ som bæredygtigt alternativ til trykimprægnering

Læs casen om Øko-Tømrer, som er gået sammen med PAX, Tobee ApS og Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut om at synliggøre potentialet for brændt træ, som et miljøvenligt alternativ til trykimprægneret træ.

I vikingetiden brændte man træ for at få stolper og beklædning på huse til at holde, og imprægneringsmetoden blev senere forfinet i den japanske bygningskultur. Tømrerfirmaet ØKO-Tømrer har genoptaget den oldgamle byggeløsning, som sikrer et produkt, der nemt kan genanvendes, forbrændes eller indgå i et biologisk kredsløb gennem nedbrydning. Det er dermed et bæredygtigt alternativ til trykimprægneret træ – en løsning, som miljøbevidste arkitekter og bygherrer efterspørger.

Rare, medium eller very well done

Når man forkuller de øverste 1-2 mm. af et stykke træ, brændes sukkerstofferne i træet samtidig af. Det betyder, at de skadelige mikroorganismer ikke har noget at leve af. Samtidig fordamper en stor mængde vand, og overfladen lukker sig, så der i fremtiden ikke kan trænge fugt ind. Der anvendes derved ikke kemiske stoffer til imprægneringen, idet det er træets egne stoffer, som gennem brændingen beskytter overfladen. Slutresultatet er et stykke træ, der både er vejrbestandigt, formstabilt og som får en UV-bestandig forside, der bevarer en flot sort finish uden vedligehold. Og så har det en holdbarhed på omkring 80 år. ØKO-tømrer bruger blandt andet det brændte træ til træhuse og facader og arbejder med tre forskellige udtryk: ”rare”, ”medium” eller ”very well done”.

Behov for en miljøvenlig imprægneringsløsning

Globalt er der store udfordringer med trykimprægneret træ, da det mange steder i verden er tilladt at anvende problematiske kemiske stoffer i imprægneringen, som giver anledning til forurening både ved produktion og affaldsbortskaffelse. Importeret trykimprægneret træ kan indeholde kobber-, krom-, bor- eller fosforforbindelser. I dag sendes hovedparten af det danske imprægnerede træaffald til forbrænding i Tyskland, mens en mindre del deponeres, og Miljøstyrelsen beretter, at der fremkommer ca. 60.000 tons trykimprægneret træaffald om året i Danmark. Dette vil i en vis udstrækning kunne substitueres af brændt træ, der vil kunne genanvendes, forbrændes eller deponeres til biologisk nedbrydning uden problemer, da det ikke indeholder kemiske stoffer. Det er ØKO-tømrers vision, at når markedet har taget det nye produkt til sig, så skal der udvikles en produktionslinje af genbrugstræ. De vil bruge gamle gulve og forskallingsbrædder, give dem en ensartet overflade, og derved have tykke, tynde, brede, og smalle brædder som kan bidrage til anderledes facader med liv og spændende udtryk.

”Vi har en ambition om at kunne levere moderne, utraditionelle svar på nutidens krav til bæredygtigt byggeri, og vi tror på, at lavteknologiske løsninger kan have højteknologiske kvaliteter – som bidrager til en mere bæredygtig verden,” siger Anders Mølgaard fra ØKO-Tømrer.