Brug af grøn teknologi til kontrol af legionella og biofilm i varmtvandssystemer

Antallet af Legionella er fordoblet i perioden 2004 til i 2015. Årsagen er ukendt, men Statens Seruminstitut peger på klimaforandringernes varmere og fugtigere vejr som en mulig forklaring. I Danmark registreres der mere end dobbelt så mange tilfælde per indbygger end i fx England, Holland, Tyskland og i de øvrige skandinaviske lande (EU tal). En nærliggende forklaring kunne være fraværet af kvalitetskrav til danske varmtvandssystemer.

Baggrund

Antallet af Legionella er fordoblet i perioden 2004 til i 2015. Årsagen er ukendt, men Statens Seruminstitut peger på klimaforandringernes varmere og fugtigere vejr som en mulig forklaring. I Danmark registreres der mere end dobbelt så mange tilfælde per indbygger end i fx England, Holland, Tyskland og i de øvrige skandinaviske lande (EU tal). En nærliggende forklaring kunne være fraværet af kvalitetskrav til danske varmtvandssystemer. Flere europæiske lande stiller krav om risikovurdering og dermed en ordentlig hygiejne i varmtvandssystemerne i boligforeninger, svømmehaller og vigtigere endnu på plejehjem og hospitaler, hvor brugerne er særligt udsatte. Men det har vi ikke i Danmark.

Formål

Projektet skal vise om denne type anlæg kan give den ønskede desinfektion af varmtvandssystemet samt om det arbejdsmiljømæssigt er tilfredsstillende at arbejde med. Projektet vil bl.a. indeholde: Effekt, (målinger af Legionella/bakterieniveau fra zero til afslutning) Faktorer, (Fx beskrivelse af installationer, materialer, alder, driftsform, indregulering, temperaturer…) Overvågning, (løbende kontrolmålinger, interview med beboere/varmemester/andre) Arbejdsmiljø, (Interview med varmemester samt dokumentation for Hypoklorsyre) Bruger oplevelser(beboere, Korrosionrisiko …), Vurdering af miljøfaktorer (Hypoklorsyres påvirkning på miljø).

Projektdeltagere

Adept Water Technologies A/S, Boligselskabet Sjælland, Roswater og Teknologisk Institut.

For mere information om projektet, kontakt venligst projektleder Adept Water Technologies A/S, Poul Fogh, Teknisk Direktør,
pf@adeptwatertech.com