Oxholm case

Virksomhedscase: Lokal afledning af regnvand i praksis 

Så kan det bare regne – både på degnen og på provsten 

For Thøger Oxholm og hans firma Oxholm Anlægsgartnere ApS er anlæg på kirkegårde ikke en ualmindelig opgave. Men da Mølholm Kirke i Vejle skulle have lavet ny og større, arkitekttegnet parkeringsplads, var det ikke en standard løsning, der blev vejen frem.  

I den oprindelige plan for projektet, skulle regnvandet ledes via vandrender i brosten til flere regnvandsbrønde, og derefter til en regnvandsledning eller kloak. Brøndene kræver regelmæssig rensning og vedligehold og det ville i så fald betyde en hel del arbejde for kirkegårdens medarbejdere.  

Fra den gamle parkering løb alt regnvand i vejbrønde, og den projektansvarlige havde ikke medregnet, at der fremover ville komme væsentlig mere vand fra belægningerne, når arealet blev meget større.  

Hvis den større mængde vand skulle håndteres som den oprindelige plan lød, ville det kræve, at der blev boret og gravet flere steder, og det ville blive dyrt. 

En simplere og billigere løsning 
”Det må man kunne gøre smartere, tænkte jeg” siger Thøger Oxholm, og forklarer, at han altid prøver at tænke på de allermest oplagte løsninger, når han skal løse en opgave.  

”Jeg regnede så på en løsning, hvor man kunne udlede regnvandet til en slugt i skoven, men pga. terræn kunne det ikke være den helt enkle hvor det bare render af overfladen, så det var nødvendigt med en form for rørlægning” 

Rørlægningen blev Aco brickslot i brostensvandrenden, der leder vandet hen til én enkelt fælles rensebrønd med udløb til slugten i skoven, der har rigelig kapacitet til at håndtere vandet. Skulle det ske, det bliver ekstremregn, løber slugtens overskydende vand ud i Vejle Fjord.  

På den måde formindskedes gravearbejdet betydeligt, og dermed prisen af arbejdet.  

Win-win 

Efter anlægsarbejdet var udført, har Thøger Oxholm kun fået positive tilbagemeldinger fra alle involverede. Udover den miljømæssige gevinst, man opnår ved at udlede vandet lokalt, var der glade ansigter hele vejen rundt: 
”Vejle Spildevand var glade, de skal ikke bøvle med alt det vand – og de skal have kredit for at mere meget praksisorienterede. Menighedsrådet var glade, for projektet blev billigere. Arkitekten var glad, for den smalle brickslot passer arkitektonisk rigtig godt med brostenens vandrende. Kirkegårdspersonalet var glade, for der er kun én brønd at rense. Min kloakmester var glad, for han elsker afkoblinger, siger han. Mine medarbejdere var glade, for de kan godt lide at lave noget ordentligt. Og når alle andre er glade, er jeg det også” siger Thøger Oxholm.