Regn samarbejdet ud

Drejebog til kommuner og forsyninger om hvordan man i fællesskab kan komme i gang med et projekt om klimatilpasning.

De deltagende partnere har udtalt, at de havde stor glæde af CLEAN s brede faglighed, som har været rigtig god på vores borgermøder, hvor de kan rådgive i mange retninger. Desuden udtaler de, at det velskrevne informationsmateriale om regnvandshåndtering, som projektet har produceret til private grundejere og udvikling af en fælles regional klimaentreprenøruddannelse har været attraktiv, fordi den byggede på lokal efterspørgsel fra kommuner/forsyninger samt en lav pris, da uddannelsen blev gennemført i AMU-regi. Det har været en erkendelse i projektet, at der er behov for fremtidigt at få LAR- løsninger op i en større skala. Der vurderes at være et stort perspektiv i at uddanne typehusfabrikanter og større bygningsejere med store tagflader og befæstede arealer til at håndtere regnvand lokalt. I CLEAN´s nuværende interreg projekt ”NEPTUN” tages denne udfordring op gennem afholdelse af seminarer for store bygningsejere. Se mere på www.NEPTUN-vand.dk

Afslutningsvis må det konkluderes, at et to-årigt projekt, i et marked under modning, kan udvikle og igangsætte initiativer, men ikke nå at høste alle resultaterne. Inddragelse af borgere og lokale aktører lykkes således bedst, hvis alle led i værdikæden er klar på samme tid.