Sustainable Aquaculture Solutions

Norge har verdens næststørste produktion af opdrættet fisk, efter Kina. Fiskeopdræt er Norges største eksporterhverv. Den store produktion kræver innovative teknologiske løsninger for at sikre mindst mulig negativ miljøpåvirkning. Projektet har til formål at matche danske teknologivirksomheder og norske akvakulturproducenter for at løse udfordringer i den Norske akvakulturbranche.

Baggrund

Norge har verdens næststørste produktion af opdrættet fisk, efter Kina. Fiskeopdræt er Norges største eksporterhverv. Den store produktion kræver innovative teknologiske løsninger for at sikre mindst mulig negativ miljøpåvirkning.

Den danske akvakultur styres af en ambitiøs miljølovgivning, hvilket betyder, at de danske små og mellemstore virksomheder der arbejder med akvakultur, har udviklet meget effektive produktionssystemer f.eks. til recirkulation, foder osv. Disse effektive teknologiske løsninger har stort eksportpotentiale, men nogle danske virksomheder oplever at der er en kløft mellem dem og efterspørgslen på det norske marked.

Formål

Projektet har til formål at matche danske teknologivirksomheder og norske akvakulturproducenter for at løse udfordringer i den Norske akvakulturbranche.  Inno-MT har dybdegående erfaring med, hvordan man matcher den internationale efterspørgsel med danske virksomheder og hvordan man kan lette internationale innovationssamarbejder.

Sustainable Aquaculture Solutions er et Baltic Sea Region Innovation Express projekt, som med afsæt i Østersøregionen fokuserer på internationalisering af SMVer via innovationsnetværk og klynger.

Projektdeltagere

OxyGuard A/S, UltraAqua A/S og Nordic Flexhouse