UDVIKLING AF DRIFTSFLEKSIBEL NOX-REDUKTIONSTEKNOLOGI

NOx er en miljøskadelig emission, der bl.a. skabes ved forbrænding, enten som resultat at N-indhold i brændslet eller som resultat af høj forbrændingstemperatur og reaktion med N-indholdet i den atmosfæriske luft. Projektets afsæt er efterspørgsel efter metoder og teknologi til reduktion af NOx-emissioner fra biomassefyrede kedler til energiproduktion.

UDVIKLING AF DRIFTSFLEKSIBEL NOX-REDUKTIONSTEKNOLOGI

Baggrund

NOx er en miljøskadelig emission, der bl.a. skabes ved forbrænding, enten som resultat at N-indhold i brændslet eller som resultat af høj forbrændingstemperatur og reaktion med N-indholdet i den atmosfæriske luft. NOx-emission forårsager gennem dannelsen af smog luftvejssygdomme og tidlig død. Desuden er NOx årsag til syreregn og har desuden negative effekter for vandmiljøet. En lang række lande verden over har indført regulering af NOx-emissioner fra energiproduktion og industri, hvilket skaber et globalt marked for teknologi til NOx-reduktion.

Formål

Projektets afsæt er efterspørgsel efter metoder og teknologi til reduktion af NOx-emissioner fra biomassefyrede kedler til energiproduktion.

Projektet har med dette afsæt to målsætninger:

  1. Udvikling af urea-baseret NOx-reduktionsteknologi til biomassekedel

Projektets ene målsætning er at udvikle et urea-baseret NOx-reduktionssystem til Dall Energy ApS prisbelønnede biomasseovn. Ovnen er kendetegnet ved at:

  • Have ultra-lavt støvindhold i røggassen
  • Have ultra-lavt indhold af CO i røggassen
  • Kunne reguleres mellem 20-100% last

2.  Verifikation af metoder til design og specifikation af urea-baserede NOx-reduktionssystemer

Projektets anden målsætning er at sikre verifikation af en række metoder til design og specifikation af urea-baserede NOx-reduktionssystemer. FORCE Technology har efter forlæg og samarbejde med DTU Institut for Kemiteknik udviklet en avanceret metode til modellering og design af urea-baserede NOx-reduktionssystemer. Projektet vil med de detaljerede målinger, der udføres, give en unik mulighed for at FORCE Technology og DTU i fællesskab kan verificere modellerne.