Udvikling af multicyklon

I dag benyttes typisk posefiltersystemer i fx træ– og møbelindustrien til reduktion af den partikulære luftforurening. De eksisterende løsninger virker, men der opstår ofte problemer med tilstoppede filtre, hvilket fører til nedetid og produktionsforsinkelse og til omkostningstunge udskiftninger af filtrene. Projektet skal derfor udvikle og teste en mindre prototype af en såkaldt multicyklon med henblik på partikelrensning af støv fra industrimiljøer. 

UDVIKLING AF MULTICYKLON TIL REDUKTION AF LUFTFORURENING MED FINE STØVPARTIKLER

Baggrund
I dag benyttes typisk posefiltersystemer i fx træ og møbelindustrien til reduktion af den partikulære luftforureningDe eksisterende løsninger virker, men der opstår ofte problemer med tilstoppede filtre, hvilket fører til nedetid og produktionsforsinkelse og til omkostningstunge udskiftninger af filtrene.

Formål
Projektet skal derfor udvikle og teste en mindre prototype af en såkaldt multicyklon med henblik på partikelrensning af støv fra industrimiljøer. En multicyklon defineres i dette tilfælde som en større cyklon serieforbundet med en eller flere mindre cykloner. Cykloner er mere robuste i sammenligning med traditionelle filterløsninger, hvilket sikrer stabil partikelrensning uden nedetid. Multicyklonløsningen forventes desuden at være billigere og mindre pladskrævende end eksisterende filterløsninger og er desuden ikke-støvakkumulerende og derved vedligeholdelsesfri.

Projektpartnere
Simas Filters, Frederiksen A/S, Davinci Development, Teknologisk Institut og Aalborg Institut.