Innovationsmodel

- sådan arbejder vi med innovation -

CLEANs innovationsmodel beskriver vores opgaver i de 3 faser: pre-, pro-, og postjekt. Modellen kan bruges til at forklare, hvilke opgaver CLEAN har i de forskellige faser.

CLEANs innovationsmodel beskriver hvordan vi faciliterer innovationssamarbejder mellem virksomheder og videninstitutioner. Der arbejdes med innovation i partnerskaber og fælles forretningsudvikling med udgangspunkt i virksomhedernes ideer og konkrete udviklingsbehov.
Det er et mål i sig selv, at flest mulige penge kommer ud at arbejde i innovative virksomheder der udvikler clean-tech i produkter og løsninger.
Innovationsmodellen skal ses og forstås med udgangspunkt i følgende 5 principper:


Image