BetterGreen ApS

BetterGreen rådgiver virksomheder inden for områderne energiledelse evt. certificeret iht. ISO 50001, klimaregnskaber og CO2 udledning, assistance til CO2 kvotevirksomheder samt generelt at skabe overblik over potentialer for ressource- og energibesparelser og udarbejdelse af grønne forretningsplaner. Herudover rådgivning i forbindelse med andre produkt- og ledelsescertificeringer samt indsatser inden for cirkulær økonomi og FN's verdensmål for bæredygtig udvikling.