Boavida ApS

Vi har mange års erfaring med omlægning af køkkendriften på madsiden til mere klima venlig, mere bæredygtig og økologisk drift. Vi analyserer hvilke valg I træffer i dag og derfra laver vi et idékatalog. Vi giver jer viden og ideer, således I tager nye beslutninger og udfører nye handlinger. Dette kræver fra jeres side, at I er villige til at lave forandringer.