CHANGING FOOD

Vi er en praksisorienteret rådgivningsvirksomhed med fokus på omlægning af
professionelle køkkener til en mere klima- og
miljømæssig bæredygtig drift.
Vi laver CO2 baselines/analyser for at afdække potentialer for omlægning. Laver implementerings rådgivning og kurser i klimavenlig køkkendrift