DJ Miljø & Geoteknik P/S

DJ Miljø & Geoteknik er et rådgivende ingeniørfirma som håndterer en særdeles bred vifte indenfor miljø og geotekniske forhold. Firmaet består af 5 teams hvoraf det ene beskæftiger sig med byggerier. Således undersøgelser og screeninger for alle typer miljøfremmede stoffer samt skimmel og svamp -og i den sammenhæng håndtering/sanering herfor. I naturlig forlængelse af bygningsundersøgelser, tilbydes en kortlægning af en bygnings konkrete byggematerialer som potentielle ressourcer med henblik på genanvendelse. Til dette formål anvender DJ Miljø & Geoteknik et selv udviklet "ressourcekapitaliseringsværktøj", som systematisk opsamler og kategoriserer de respektive bygningselementer med henblik på vurdering af genbrugspotentialet. Endeligt er vi gerne tovholder og tilsynsførende i samarbejdsprocessen frem til og nedrivnings-/nedtagningsfasen.