Envice

Om Envice:
Envice rådgiver om bæredygtig drift og udvikling af virksomheder. Vi er en lille virksomhed, der lægger vægt på tæt kontakt med kunderne. Vores mål er at være lyttende og at samspillet med kunden er i højsædet. Vi samarbejder ofte og gerne med andre konsulenter /ressourcepersoner efter en dialog om jeres virksomhed og jeres behov. Vi kan bl.a. hjælpe med:
• Kortlægning af energi- og ressourcestrømme
• Udvikling af strategi og handleplaner
• Implementering af cirkulære, grønne forretningsmodeller
• Udvikling af konkrete projekter indenfor grøn omstilling og innovation
• Fundraising f.eks. af midler fra MUDP, InnoBooster og private fonde
• Afrapportering af projekter og formidling, f.eks. artikler, rapporter og pressemeddelelser.

Envice er en enkeltmandsvirksomhed etableret i 2014. Ejer er cand.scient.soc. i geografi og forvaltning Jette Hagensen. Jeg har mange års erfaring med miljø- og energiprojekter, bl.a. indenfor byggeri, landbrug, energi, transport, cirkulær økonomi og miljøledelse. Envice’s kunder omfatter virksomheder som Egen Vinding og Datter og I. A. Udvikling, organisationer som Det Økologiske Råd og Kooperationen, kommuner som Helsingør og Albertslund, og institutioner som Jyllingehallen og Ådalens Skole i Frederikssund. Hertil kommer en række undervisnings- og oplysningsprojekter finansieret via fundraising.