Lobster

Lobster tilbyder specialistrådgivning og formidling af knowhow inden for spildevand, klimaløsninger og ressourcegenvinding til forsyninger, private virksomheder og institutioner. Alt fra undervisning til daglig rådgivning. Hjælp til akutte problemløsninger, dybdegående driftsøkonomiske undersøgelser og overordnede strukturanalyser samt ressourcestrategier.

Lobster tilbyder ekspertviden, der kan være med til at belyse direkte og afledte miljøøkonomiske konsekvenser – ofte af kompleks karakter. Større indsigt som kan optimere jeres nuværende drift og/eller foretage helhedsorienterede og fremtidssikrede investeringer i rammerne af jeres strategi, miljømål og økonomiske råderum.