Milestone Pro ApS

Vi udvikler jeres bæredygtige forretning og ledelsessystemer – og løfter jeres indtjening!

Vi har siden 1986 rådgivet flere end 400 virksomheder inden for områder som bæredygtighed, forretningsudvikling og ledelsessystemer og er faste partnere ved mange kunder, når der skal arbejdes med organisatoriske udviklingsprojekter.

Vi har i de sidste 8 år arbejdet med energi- og ressourceeffektivisering, cirkulær økonomi, Cradle to Cradle, storytelling og CSR samt med udvikling af nye, grønne forretningsmodeller og værdikæder.

Vi arbejder med cirkulær økonomi i en lang række virksomheder og brancher, bl.a. gennem udviklingsprogrammer i Nord- og Midtjylland f.eks. for Lifestyle & Design Cluster, der kører programmet ”Rethink Business – Fokuseret værdikædesamarbejde” samt for Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling Norddanmark (NBEN).

Gennem disse programmer hjælper vi virksomhederne med at kortlægge deres nuværende energi- og ressourceforbrug, fastlægge deres visioner, mål og planer for at reducere deres energi- og ressourceforbrug samt udvikle nye grønne forretningsplaner, der samtidig giver virksomhederne en konkurrencemæssig fordel.

Vi har fået miljø-, energi-, kvalitets- eller arbejdsmiljøcertificeret over 130 virksomheder og fået Cradle to Cradle certificeret 2 virksomheder. Vi har således hjulpet en række virksomheder til en energiledelsescertificering efter ISO 50001 eller med at opfylde kravene i bekendtgørelse nr. 1212 af 19. nov. 2014 om obligatorisk energisyn i store virksomheder. Det er sket gennem en energikortlægning f.eks. som en udvidelse af deres miljøcertificering med kravene i ISO 50001 pkt. 4.4.3 og efterfølgende certificering heraf.

Uanset projekttypen arbejder vi altid holistisk med udgangspunkt i jeres mål, ønsker og behov og konkretiseret i projektmål og -planer samt gennemført i respekt for jeres medarbejdere, kultur og historie. Gennem relevant involvering af jeres medarbejdere sikres et godt ejerskab til projektet, så projektet bliver en succes.

Vi samarbejder i relevant omfang med andre rådgivere med specialiseret viden f.eks. teknisk viden om energiteknologier.