NIRAS A/S

NIRAS har stor erfaring i at rådgive SMVer om besparelser ved bedre energi- og ressourceudnyttelse (vand, materialer og affald) og symbioser. Udgangspunktet er virksomhedens behov, og vi fokuserer på grønne forretningsmuligheder, nye grønne produkter og grønne forretningsmodeller. Vi har arbejdet med mere end 300 virksomheder og symbioseprojekter for en lang række ressourcestrømme. Vi blev bl.a. udvalgt til at være task force for Erhvervsstyrelsens ”Grøn Industriel Symbiose” program i Region Sjælland og Region Hovedstaden og vi har været rådgiver for flere projekter under regionalfondsprojektet ”Rest til Ressource”.
Hos NIRAS har vi specialister inden for en lang række relevante områder fx energiledelse, belysning, energispare-tilskud, affald og genanvendelse, økonomi, forretningsudvikling, brugeradfærd, risikovurdering, miljø- kemikalievurdering, livscyklus analyser etc.
Vi har en lang tradition for at arbejde tværfagligt og leverer rådgivning der er skræddersyet til virksomhedens behov, med et håndplukket team.