PlanMiljø

PlanMiljø har mangeårig erfaring med at rådgive små og mellemstore virksomheder i, hvordan cirkulær økonomi kan hjælpe virksomhederne til at opnå vækst. Vi arbejder med virksomheders cirkulære økonomiske behov i to stadier – fra intern udvikling til ekstern påvirkning.

Vi rådgiver blandt andet virksomheder, der ønsker at være mere ressourceeffektive ved at spare på energi, vand, materialeforbrug og CO2-udledning. Dette kan eksempelvis være gennem:

  • Genanvendelse af materialer – f.eks. genanvendelse af sekundære materialer i produkter, erstatningsmaterialer mm.
  • Ressourceoptimering – f.eks. genanvendelse af produktionsaffald, affaldsbehandling og sortering mm.
  • Cirkulært design af virksomhedens produkter og emballager – f.eks. fjernelse af skadelige stoffer, øget kvalitet, design til reparation og adskillelse mm.
  • Ændring og reduktion af energiforbruget – fx besparelser på energiforbrug og udskiftning af maskinelt udstyr og belysning, vedvarende energi mm.
  • Ændring og reduktion af vandforbruget – fx besparelser på vandforbrug ved adfærdsændringer, produktionsoptimering, rensningsanlæg mm.
  • Besparelser på brændstofforbrug – fx ved adfærdsændringer, uddannelse af medarbejdere i energieffektiv kørsel, planlægningsværktøjer mm.

Ligeledes har vi rådgivet en lang række virksomheder, der ønsker en cirkulær forretningsmodel for et eller flere af deres eksisterende produkter eller services.

PlanMiljø har i 2017-2018 hjulpet mere end 20 virksomheder med at udvikle cirkulære økonomiske forretningsmodeller. Disse virksomheder varierer fra at være meget bekendte med cirkulær økonomi til at være helt uden erfaringer.

Om PlanMiljø:
PlanMiljø ApS blev etableret i 1990 og har 15 medarbejdere. PlanMiljøs kunder omfatter en lang række små og mellemstore virksomheder, store selskaber og organisationer som Miljøstyrelsen, Nordisk Ministerråd, EU Kommissionen og FN-institutioner. Vi har gennemført mere end 300 projekter inden for bæredygtighedsområdet og har arbejdet sammen med flere væksthuse i hele Danmark.