SEAS-NVE Strømmen A/S

Ved et samarbejde med SEAS-NVE kan du forbedre din business case.

De fleste virksomheder investerer før eller siden i nye og mere energieffektive anlæg. SEAS-NVE råder over tekniske kompetencer herunder:
Ventilation
Indregulering med fokus på driftsøkonomi og indeklima

Belysning
Vurdering af rette balance mellem lyskvalitet og energiforbrug

IT- og serverkøling
Optimering af balance mellem driftssikkerhed og energiforbrug

Indeklima
Måling, kortlægning og prioritering af forbedringer

Køling
Måling, kortlægning og prioritering af forbedringer

Opvarmning
Energioptimering med fokus på økonomi og driftssikkerhed

Klimaskærm
Forbedringsmuligheder set i et totaløkonomisk perspektiv

CTS
Optimering af overvågnings- og styringsformer

Trykluft
Vurdering af behov, lækager, driftstider og anlægsopbygning

Vedvarende energi
Anbefaling af anlæg ud fra forbrugsprofil og lokale forhold