Transition

Vi arbejder med overgangen fra det forbrugende samfund til bæredygtige løsninger. Vi kobler tekniske screeninger og dataanalyser med antropologiske indsigter, fordi mennesker er lige så vigtige i denne overgang som teknik.
Hos Transition tager vi udgangspunkt i problemet. Vi er overbeviste om, at I opnår den bedste løsning, hvis vi som rådgivere har forstået, hvad det helt præcis er for et problem, I står med. Vi har ikke foruddefinerede løsninger eller koncepter. Vi har erfaringer og kompetencer.

Vi arbejder ud fra en holistisk og tværfagligt tilgang, hvor vi bl.a. bruger:

Antropologi

Vi interviewer brugerne, observerer deres adfærd og faciliterer videndeling og processer.

Dataanalyse

Vi strukturerer, bearbejder og analyserer. Vi arbejder blandt andet med forbrugsdata, produktionsdata, bygningsdata og indeklimadata.

Tekniske analyse

Med udgangspunkt i en energiteknisk faglighed, analyserer vi bygninger, industrille processer eller vedvarende energiprojekter.