Viegand Maagøe A/S

Viegand Maagøe er et konsulenthus, der har grøn omstilling som omdrejningspunkt for vores rådgivning. Vi hjælper vores kunder med at arbejde mere cirkulært, ressourceeffektivt og energirigtigt. Vi tager udgangs-punkt i kundens behov, og vores mål er at yde en effektiv og faktabaseret rådgivning og at opbygge viden og kompetencer hos kunden. Vi er omkring 60 specialister, fordelt på vores kontorer i Hinnerup og København, der har stærke kompetencer inden for ressourceoptimering af industrielle processer og produkter, udvikling og implementering af grønne forretningsmodeller samt branding af bæredygtigheds-initiativer. Vi har en bred faglighed, der gør det muligt at yde strategisk, helhedsorienteret og skræddersyet rådgivning, hvilket er vores kendetegn. Vi hjælper virksomheder med at realisere deres grønne forretningspotentiale og dermed styrke deres konkurrenceevne, skabe bæredygtig vækst, bidrage til grøn omstilling og opfyldelse af FN’s Ver-densmål. Det har vi bl.a. gjort for over 20 danske SMV’er i løbet af de sidste år.