Tredje møde i Kommunernes Partnernetværk

22. Nov 2018 kl. 09:00 - 15:30

Innovest
Ånumvej 28
6900 Skjern

22/11-2018 09:00

Circularity City

Fremtidens byer bygger på den cirkulære økonomi. Med initiativet Circularity City, som er en del af udmøntningen af Region Midtjyllands Vækstplan 2016-2020, samles hele regionen om en tilgang til cirkulær økonomi med fokus på byggeri.

Den 22. november inviteres medarbejdere inden for udbud, byggeri, plan, affald, klima og bæredygtighed til det 3. netværksmøde i Skjern.

Denne gang vil der også deltage medarbejdere, der arbejder aktivt med cirkulær økonomi i kommunerne omkring Region Midtjylland.

 

Besøg fra Cradle 2 Cradle-kommunen Venlo

På dette tredje møde i partnernetværket får vi besøg fra Cradle to Cradle-kommunen Venlo i Holland, som har taget den cirkulære omstilling helt ind i kernen af kommunens strategi og identitet. Bas van de Westerlo vil fortælle os om deres C2C-inspirerede rådhus og om, hvordan de cirkulære principper er tænkt ind i nybyggeri og renovering af skoler, daginstitutioner, sportshaller m.m. Her får vi indblik i historien, arbejdsprocesserne, detaljerne og den positive business case.

Netværkets fælles vej mod cirkularitet

Arbejdsgruppen har arbejdet videre med udkastet til et fælles charter for cirkulære kommuner. Dokumentet udgør nu i stedet en ”formålsbestemmelse” for netværket med 10 principper. Der lægges herunder op til at vedtage, at vi fremover kalder os ”Netværk for Cirkulære Kommuner”, med titlen ”Fælles vej mod cirkularitet i det byggede miljø”. Vi skal derfor diskutere og forhåbentlig vedtage den nye version, som så kan tages med hjem til videre brug og intern proces.

Partnerrunde

Partnerrunden indgår desuden også i dagens program som det faste punkt, hvor alle kommuner kort stiller sig op og fortæller om deres proces siden sidst – maks. 2 minutter. Hvis der ikke er noget at berette, så viser man kort flaget og fortæller om hvad de næste par skridt forventeligt bliver. 

Arbejdsspor

Overførsel af viden og erfaringer fra Venlo

Vi samler denne gang tre tidligere spor til ét og udnytter, at vi har besøg af Bas fra Venlo, så vi kan gå mere i dybden med, hvordan de fx har involveret det politiske niveau, tilrettelagt arbejdet og designet byggerierne. I får derfor mulighed for at stille spørgsmål, diskutere og trække på Venlos erfaringer, til inspiration for jeres egne processer med udbud og udvikling af cirkulære byggerier og renoveringsprojekter.

Værdikæder om ressourcerne

Vi fokuserer denne gang på at få talt om udfordringer og muligheder i nye værdikæder for affaldsressourcerne. Der lægges desuden op til en videre diskussion af det tværkommunale projekt ”Stop Byggespild”, mellem Horsens, Silkeborg, Aarhus og Skive, hvor vi snakker om processen med indretning af genbrugspladser, opkvalificering af håndværkere/entreprenører og det cirkulære byggemarked.

 

I Kommunernes Partnernetværk arbejder vi for at få skubbet cirkulær økonomi ind i det byggede miljø og kickstarte omstillingen lokalt. Vi samler kræfterne på tværs af kommuner, der er fælles om at skabe ny praksis igennem demonstrations- og udviklingsprojekter, som kan rykke bygge-, anlæg- og nedrivningsprocesserne i den cirkulære retning, til glæde for både borgere, medarbejdere og lokale virksomheder. På den måde er kommunerne med til at drive innovation i branchen, der kan skabe bæredygtig vækst og eksport af nye cirkulære teknologier, koncepter og produkter til resten af verden. Partnerkommunerne mødes fast hver 3. måned i netværket, for at dele viden, inspirere og udvikle projekter sammen.